Inloggen

Terug naar de discussie

Reacties van Ruth Verhees


Tarief GGZ-behandeling generalistisch

06-07-2017 06:04

Dit tarief is gebaseerd op het tarief dat in 2017 is bepaald voor behandeling individueel licht. Dit zelfde tarief geldt ook voor Jeugdhulp behandeling individueel licht. Echter kan een GGZ aanbieder zowel directe cliëntencontacttijd als indirecte cliëntgebonden tijd factureren. Voor een aanbieder die Jeugdhulp behandeling (niet zijnde GGZ) geldt dat alleen de directe cliëntencontacttijd gefactureerd kan worden. Hierdoor ontstaat er een groot verschil in tarieven tussen behandeling GGZ en behandeling Jeugdhulp.


Te declareren afwezigheid bij wonen en verblijf

27-06-2017 11:50

Voorstel vanuit Peel en Maas is om 'met een maximum van 75 dagen afwezigheid per jaar' toe te voegen.


Trainingen

27-06-2017 11:48

Het voortel vanuit Peel en Maas is om trainingen alleen in te zetten als onderdeel van een integrale behandeling (en de kosten zitten dan al in de prijs van behandeling). We willen geen beschikkingen afgeven voor losse trainingen.