Inloggen

Terug naar de discussie

Reacties van Belinda Linssen

Koraal


Datum indexering tarieven

14-03-2019 09:47

Onze voorkeur gaat uit naar indexering van de tarieven per 1-1-2019 en niet naar een mutatie van de tarieven gedurende het kalenderjaar. Dit ter voorkoming van extra administratieve lasten.