Inloggen

Terug naar de discussie

Reacties van Astrid Tacken

Tacken Astrid, Psychomotorische therapie en training


Voorstel 6: factureringstermijn

23-09-2018 11:11

Het zou fijn zijn om maandelijks te factureren i.p.v. via de CAK termijn. Dank je!


Voorstel 9: indeling licht-midden-zwaar

23-09-2018 11:10

In de praktijk merk ik niet dat er vooraf naar gekeken wordt of de problematiek licht- midden of zwaar is. Vanuit mijn vak mag ik alleen 'licht' behandelen en declareren. In de praktijk zijn er wel duidelijk verschillen. Bij complexere zorgvragen zijn wel meestal meerdere hulpverleners betrokken. Wel goed om de discussie nog eens te voeren en vooral een inschatting te maken.


Voorstel 14: intake vergoeding

23-09-2018 11:06

Vaak heeft de gezinscoach al een inschatting gemaakt of de hulp die gevraagd wordt, passend is en volgt er een intake gesprek. Dit gesprek is nodig om de juiste hulp te gaan bieden en de juiste doelen te stellen. Ik vind het dus fair dat deze kosten wel vergoed worden


Teleurgesteld...

22-06-2017 09:48

Het voorstel wat nu op tafel ligt, staat m.i. haaks ten opzichte van de visie bij de start van de transitie, namelijk minder wachtlijsten, snellere en efficiëntere zorg en keuze vrijheid van de burger. Door kleine zorgaanbieders in te zetten blijkt dit de afgelopen jaren effect te hebben. Het feit dat ik binnen mijn praktijk alleen al ruim 100 kinderen en jeugdigen per week uit de Gemeente Noord Limburg behandel zegt genoeg. Door deze toename van vragen heb ik mijn personele bezetting uitgebreid met nog twee medewerkers., naast de twee mensen die al binnen mijn praktijk werkten. Wanneer jullie plan door gaat, welke consequenties heeft dit dan voor mijn bedrijf, mijn medewerkers maar vooral voor de kinderen en jongeren waar het om gaat?! Zij zullen langer op zorg en ondersteuning moeten wachten waardoor problemen vaak groter worden én uiteindelijk meer en duurdere zorg nodig zal zijn. Snelle acties, laagdrempelige vormen van begeleiding en ook deels preventief werken wordt hierdoor onmogelijk gemaakt wanneer de wachtlijsten toe gaan nemen doordat mensen niet meer bij de kleine zorgaanbieders terecht kunnen omdat zij zelf geen regiebehandelaar in huis hebben.