Inloggen

Terug naar de discussie

Reacties van


Ontbrekende tarieven

04-07-2017 11:35

In het product- en prijzenblad 2017 van domein 4, perceel 6 is het product stabilisatie met continue tot zeer intensieve bescherming opgenomen (code: 43B34). Dit product is niet meer opgenomen in het tarievenvoorstel. Is er een tariefvoorstel voor dit product? Zo ja wat is dan het voorgestelde tarief? Zo nee waarom is er geen tariefvoorstel voor dit product?


Productindeling 2017 en koppeling aan maximale tarieven

30-06-2016 12:59

Wij hebben de algemene beschrijving en perceelindeling van domein 4 Maatwerkdiensten Jeugd doorgenomen. Wij hebben als voormalige provinciaal gefinancierde jeugdhulpaanbieder echter niet alle producten van de bestaande productindeling 2016 kunnen indelen in de nieuwe productindeling voor 2017. Dit heeft tot gevolg dat wij niet in alle gevallen kunnen beoordelen of de maximale tarieven toereikend zijn. Wij zouden dan ook graag een "transformatietabel" toegevoegd willen zien waarin de bestaande productindeling 2016 van de voormalige provinciaal gefinancierde producten worden overgezet naar de nieuwe productindeling 2017.