Inloggen

Terug naar de discussie

Reacties van René Boumans

Zorgverlening PGZ


Reactie Aanscherping Begeleiding individueel gespecialiseerd

18-04-2019 04:27

We zien mogelijke overlap tussen het ontwikkelen van de genoemde bereikbaarheidsdienst en de discussie die we vanuit de BW aanbieders hebben met Venlo inzake het ‘kansendossier’ en de inrichting van een vangnet voor ‘verwarde personen’. Maar ook de samenhang met huisartsenpost en crisisdienst moet hierin betrokken worden. Er zijn veel actoren naast elkaar actief in de uren tussen 22.00uur en 7.00uur (of zoals meestal genoemd de ANW tijden) om een relatief beperkt aantal vragen op te vangen. De structuur zo eenvoudig mogelijk maar ook herkenbaar mogelijk inrichten is zeer belangrijk.