Inloggen

Terug naar de discussie

Reacties van Ilonka Wolters

Ruimte voor jezelf


Complementaire zorg en vaktherapie

28-06-2017 11:59

Ik ben het zeer oneens met het feit dat complementaire zorg en vaktherapie per 2018 uit het zorgaanbod gaat voor de kinderen, jeugdigen en de ouders van gemeenten in Noord Limburg.
- Gemeentens zijn en blijven verantwoordelijk voor de jeugdzorg en kunnen en mogen deze verantwoordelijkheid niet afschuiven op de zorgverzekeraars.
- Bij zorgverzekeraars wordt er verwezen naar een vergoeding vanuit de aanvullende verzekering van burgers. Als burgers dit al hebben, dan wordt hier echter niet de volledige zorg voor cliënten vergoed, aangezien er sprake is van een maximum vergoeding per dag en een beperkt totaal budget per jaar. In de praktijk betekent dit dat cliënten veelal maar aanspraak kunnen maken op enkele uren zorg per jaar. Daarbij vergoeden ook niet alle zorgverzekeraar alle therapeuten. Hierdoor ontbreekt het aan goede zorg voor burgers en staat de toegankelijkheid op het spel.
- Bij complementaire zorgaanbieders en vaktherapeuten is veel deskundigheid te vinden. Zij zijn aangesloten bij overkoepelende beroepsorganisaties met hoge kwaliteitseisen.
- Vooraf zijn kleinschaligheid, snelle inzet, werken zonder wachtlijsten, laagdrempeligheid en maatwerk genoemd als voordelen voor de burger. Op deze manier wordt dit alles overboord gegooid.
- Zijn de burgers wel op de hoogte van deze wijzigingen? Dit beperkt de keuzevrijheid voor burgers en lijkt vooral een geldkwestie nu er vele financiële tekorten zijn bij de gemeenten.
- Complementaire zorgaanbieders en vaktherapeuten leveren juist maatwerk, waardoor kinderen en ouders tevreden zijn over deze zorg. Wat is de tevredenheid van burgers de gemeenten eigenlijk waard?


Begeleiding alleen nog na afronding behandeling?

28-06-2017 11:58

Begeleiding wordt door gezinscoaches vaak bewust ingezet. Dan is er geen behandeling nodig en zijn ouders en kinderen geholpen met praktische opvoedondersteuning. Er zijn zorgaanbieders die dit maatwerk leveren en ouders weer in hun eigen kracht weten te zetten. Het is onlogisch om de koppeling tussen begeleiding en behandeling verplicht te maken.
Laat Begeleiding daarom bestaan zoals het nu is. Dit is de behoefte van vele ouders.