Inloggen

Terug naar de discussie

Reacties van Ilse de Bakker

Stichting Proteion Groep


Reactie op voorstel vervoerstarieven gemeenten regio Noord Limburg 2020

04-10-2019 02:34

Stichting Proteion heeft het voorstel inzake de vervoerstarieven 2020 overwogen en wilt hierop als volgt reageren:

Reeds in voorgaande jaren hebben wij aangegeven dat het tarief vervoer ontoereikend is om de kosten te dekken. Dit geldt ook voor het voorgestelde tarief 2020. Op basis van daadwerkelijk gemaakte vervoerskosten komen wij namelijk uit op een kostprijs van ruim € 17,-. Dit bedrag ligt een stuk hoger dan het door u voorgestelde tarief van € 13,13.

Ondanks dat de tarieven niet kostendekkend zijn stemmen wij, onder protest, in met de voorgestelde tarieven.