Terug naar alle discussies

Jeugd (extra)

gestart op 27-06-2016 | 11 reacties

Deze discussie is op slot gezet door de moderator

Zoals afgesproken tijdens de 2e fysieke ontwikkeltafel Jeugd, hebben de gemeenten een tariefvoorstel gedaan voor de diensten onder de noemer “Behandeling”, “Wonen (zonder behandeling)” en “Verblijf met behandeling”. De voorgestelde tarieven zijn opgenomen in de perceelsbeschrijvingen van domein 4 (zie Ontwikkeltafels - Ontwikkeltafels 2016). U herkent ze aan een gele markering. Het zijn integrale tarieven, waarin de indirecte cliëntgebonden werkzaamheden zijn verdisconteerd. Van 27 juni t/m 1 juli 2016 kunt u op de nieuwe tariefvoorstellen reageren.Algemene reactie van de thematrekkers op de ingebrachte virtuele reacties

08-07-2016 12:00

Admin - Gooiendaag B.V.


Wat doen we met uw input?

01-07-2016 17:39

Admin - Gooiendaag B.V.


Reactie op sociaal domein 4 - tariefaanpassingen


Reactie op domein 4 / na OT - tbv extra FOT

30-06-2016 16:32

Robert Arts - GGZ Oost Brabant


REACTIE op Domein 4/ tbv extra VOT

30-06-2016 15:16

Katja Derkx - MET ggz


Productindeling 2017 en koppeling aan maximale tarieven

30-06-2016 12:59

-


Verblijfstarieven


NHC bij deelprestaties verblijf en Product- en prijzenlijst 2017


Voorgestelde tarieven voor verblijf VG voor kinderen lijken te zijn berekend zonder de toeslagen woonzorg

29-06-2016 16:30

Ruud Cremers - Daelzicht


De voorgestelde Integrale tarieven lijken exclusief kapitaallasten vergoeding te zijn berekend

29-06-2016 16:23

Ruud Cremers - Daelzicht


Reactie Bijzonder Jeugdwerk tav nieuwe tariefvoorstellen

29-06-2016 11:11

-