Terug naar alle discussies

Jeugd

gestart op 15-06-2017 | 48 reacties

Deze discussie is op slot gezet door de moderator


Voor de overzichtelijkheid verzoeken wij u uw reacties per onderwerp te plaatsen. Het is, vanwege de leesbaarheid, niet de bedoeling een lijst met opmerkingen over allerhande onderwerpen in één reactie te plaatsen.

De ontwikkeltafelvoorstellen vindt u hier.


 Reactie van de FOT op alle ontvangen input

04-07-2017 12:45

Admin - Gooiendaag B.V.


Correctie reactie 5.3 (no show)

11-07-2017 09:55

Admin - Gooiendaag B.V.


Begeleiding alleen nog na afronding behandeling?


Complementaire zorg en vaktherapie


complementaire zorg/ vaktherapeuten

28-06-2017 21:01

-


wachtlijst/wachttijd

28-06-2017 20:49

-


wachtlijst/wachttijd

28-06-2017 20:49

-


wachtlijst/wachttijd

28-06-2017 20:49

-


GGZ BH Diagnostiek

28-06-2017 20:44

-


Jeugd behandeling -> verdwijnen van categorie midden.

28-06-2017 20:35

-


indirecte clientcontacttijd

28-06-2017 20:23

-


aantal netto uren per fte

28-06-2017 20:20

-


kwaliteitstoetsing

28-06-2017 20:17

-


DSM V inzetten als kwaliteitsinstrument

28-06-2017 20:09

-


BGGZ valt niet niet per definitie onder het product behandeling licht

28-06-2017 20:02

-


MBT afbeelding "Gewenste situatie"

28-06-2017 19:53

-


Kwaliteit is meer dan registratie: Reactie op het voorstel van de WG Behandeling – bijlage 1 – Regiebehandelaar niet-GGZ


DBC's voorstel

28-06-2017 15:57

Robert Arts - GGZ Oost Brabant


Protocol beëindiging

28-06-2017 15:55

Robert Arts - GGZ Oost Brabant


contourenvoorstel behandeling

28-06-2017 15:54

Robert Arts - GGZ Oost Brabant


contourenvoorstel behandeling - bijlage proces

28-06-2017 15:54

Robert Arts - GGZ Oost Brabant


Werkgroep DBC's

28-06-2017 15:53

Robert Arts - GGZ Oost Brabant


werkgroep tariefopbouw onderwerp No show

28-06-2017 15:50

Robert Arts - GGZ Oost Brabant


werkgroep tariefopbouw

28-06-2017 15:49

Robert Arts - GGZ Oost Brabant


vrijtoegankelijke trainingen

28-06-2017 15:09

-


Werkgroep behandeling


Werkgroep tariefopbouw


Werkgroep wonen en verblijf


Te declareren afwezigheid bij wonen en verblijf

27-06-2017 11:50

Ruth Verhees -


Trainingen

27-06-2017 11:48

Ruth Verhees -


Zorgen rondom complementaire zorg/vaktherapie - reactie van de ontwikkeltafel

26-06-2017 17:44

Admin - Gooiendaag B.V.


Zorgen rondom begeleiding - reactie van de ontwikkeltafel

26-06-2017 17:41

Admin - Gooiendaag B.V.


Samenstelling van de ontwikkeltafel
Zorg in plaats van complementaire zorg


Begeleiding allen nog na afronding behandeling

25-06-2017 19:21

Mary van Deursen - Vie-Zie


Voorstel complementaire zorg buiten de aanbesteding?

25-06-2017 16:56

Charlotte van de Ven - 2-act.nu


Graag uw reactie op onderstaande vragen/ argumenten!!


Reacties, vragen, en persoonlijke noot over voorstel VOT om kza's uit aanbesteding te halen


Voorstel vaktherapie uit de aanbesteding inhoudelijk en financieel ondoordacht!!


Begeleiding alleen nog na afronding behandeling???


reactie op regie bij behandeling


factsheet jeugdhulpcoördinator

23-06-2017 11:15

Admin - Gooiendaag B.V.


 regie bij behandeling, proces voor cliënt


Absoluut niet eens met het voorstel complementaire zorg en vaktherapie uit de aanbesteding miv 2018.ONGEHOORD, reactie op voorstel complementaire zorg

22-06-2017 09:52

Mary van Deursen - Vie-Zie