Terug naar alle discussies

Tarieven Jeugd

gestart op 30-06-2017 | 26 reacties

Deze discussie is op slot gezet door de moderator


Voor de overzichtelijkheid verzoeken wij u uw reacties per onderwerp te plaatsen. Het is, vanwege de leesbaarheid, niet de bedoeling een lijst met opmerkingen over allerhande onderwerpen in één reactie te plaatsen.


Het tariefvoorstel en de bijlage vindt u hier.Reactie van de ontwikkeltafel op alle ontvangen input

14-07-2017 09:45

Admin - Gooiendaag B.V.


Kostprijsonderzoek


Vastgoedcomponent voor alle verblijfsproducten


Integrale tarieven incl vastgoed en NHC


Hoogte tarieven


Reeele tarieven


Tarieven - factureerbaarheid directe en indirecte clientcontact tijd


Tarief GGZ-behandeling generalistisch

06-07-2017 18:04

Ruth Verhees -


Pleegzorg


NHC/NIC bij Beschermd Wonen

06-07-2017 14:21

Katja Derkx - MET ggz


Tarief specialistische GGZ (Reactie namens de Regionale werkgroep Jeugd)


Code 43B54 in perceel 5 - vorig jaar in perceel 6

06-07-2017 12:30

-


Perceel 6 - productcode 43A53 en 43A54 geen vergoeding NHC/NIC

06-07-2017 11:48

-


Perceel 5 - Geen vergoeding voor NHC/NIC

06-07-2017 11:32

-


Indicatie en facturatie op basis van alleen directe clientcontacttijd

06-07-2017 11:23

-


Indexering

06-07-2017 10:05

Ymie Klooster - Daelzicht


NHC-component


NHC -component

06-07-2017 10:04

Ymie Klooster - Daelzicht


GGZ dagbehandeling


We missen GGZ dagbehandeling, nu code 52063. .

06-07-2017 14:09

-


Vervoer


Reactie ontwikkeltafel

05-07-2017 15:49

Admin - Gooiendaag B.V.


Voorstel definitie Directe tijd zoals deze ook gehanteerd wordt voor 18+ clienten door zorgverzekeraars. Het huidige integratieve tarief is ontoereikend gezien de extra contacten (zie hieronder) die noodzakelijk zijn voor een optimale zorg.


Reactie ontwikkeltafel

05-07-2017 15:42

Admin - Gooiendaag B.V.


Ontbrekende tarieven

04-07-2017 11:35

-


Reactie ontwikkeltafel

05-07-2017 15:39

Admin - Gooiendaag B.V.