Terug naar alle discussies

Praktische knelpunten

gestart op 15-09-2018 | 38 reacties

Deze discussie is op slot gezet door de moderator


Van 15 tot en met 28 september kunt u hier reageren op de concept voorstellen van de fysieke ontwikkeltafel aan de gemeentebesturen. De voorstellen van de ontwikkeltafel zijn: 
- Conceptvoorstellen ontwikkeltafel
- Bijlage 1: Handleiding berichtenverkeer Jeugd Limburg-Noord
- Bijlage 2: Handleiding berichtenverkeer Wmo Limburg-Noord
- Bijlage 3: Instructie toewijzing Jeugdhulp GGZ-behandeling


Reacties a.u.b. per onderwerp:
Voor de overzichtelijkheid verzoeken wij u uw reacties afzonderlijk per onderwerp te plaatsen. Het is, vanwege de leesbaarheid, niet de bedoeling een lijst met opmerkingen over allerhande onderwerpen in één reactie te plaatsen.



Afwegingen en aanpassingen VOT

12-10-2018 14:40

Admin - Compass


Toewijzing Jeugdhulp GGZ-behandeling.

27-09-2018 16:22

Ron Beek - MET ggz


Voorstel 3

27-09-2018 16:13

Ron Beek - MET ggz


Voorstel 6

27-09-2018 16:06

Ron Beek - MET ggz


Voorstel 14

27-09-2018 15:58

Ron Beek - MET ggz


Voorstel 1

27-09-2018 15:43

Ron Beek - MET ggz


Voorstel 1

27-09-2018 15:40

Ron Beek - MET ggz


Bijlage 1: Handleiding berichtenverkeer Jeugd Limburg-Noord



Voorstel 1 Termijnen voor Backoffice

25-09-2018 15:32

-


Voorstel 16: Oneigenlijke inzet van producten

25-09-2018 13:24

-


Voorstel 5: Afspraken uit nieuwsmailings

25-09-2018 13:23

-


Voorstel 15: Minimale inzet aanbieders

25-09-2018 13:23

-


Voorstel 9: Indeling licht-midden-zwaar jeugd

25-09-2018 13:20

-


Bijlage Berichtenverkeer Jeugd


Voorstel 14: Intake


Voorstel 2 Duidelijkheid eisen A3 t/m A6 PvE


Voorstel 1: termijnen voor back-office


Voorstel 14: Intake

24-09-2018 17:09

Robert Arts - GGZ Oost Brabant


voorstel 6: factureren per maand

24-09-2018 15:52

Robert Arts - GGZ Oost Brabant


intake vergoeding

24-09-2018 09:03

Mary van Deursen - Vie-Zie



Voorstel 6: factureringstermijn


Voorstel 9: indeling licht-midden-zwaar


Voorstel 14: intake vergoeding


Voorstel 14: Intake-vergoeding


Voorstel 9: Indeling licht-midden-zwaar jeugdhulp


Voorstel 7: aanwezigheid aanbieder bij een keukentafelgesprek


Voorstel 14. Intakegesprek.


Voorstel 6. factureringstermijn


voorstel 9. indeling licht - midden - zwaar jeugdhulp


voorstel 7. Aanwezigheid aanbieder bij keukentafelgesprek.


Reactie Instructie toewijzing Jeugdhulp GGZ-behandeling


voorstel 15 minimale inzet


voorstel 14 Intake - vergoeding


Voorstel 9 indeling licht-midden-zwaar jeugdhulp


Voorstel 7 aanwezigheid aanbieder bij keukentafel gesprek


conceptvoorstellen- facturatie behandeling dyslexie