Terug naar alle discussies

Verslagen Maatschappelijke opvang

gestart op 21-10-2020 | 0 reacties

Deze discussie is op slot gezet door de moderator

Om zeker te weten dat onze vragen aansluiten bij het aanbod van de aanbieders worden er diverse aanbiederssessies georganiseerd. Deze vinden fysiek of digitaal plaats. Van deze sessies worden verslagen gemaakt.


Verslag marktconsultatie d.d. 30-11-2020 (Publicatiedatum 01-12-2020)
Verslag marktconsultatie d.d. 14-10-2020 (Publicatiedatum 21-10-2020)


Op elk verslag heeft u twee weken na publicatiedatum de tijd om uw reactie en input te geven. U doet dit door in te loggen op deze website en dan via de knop 'reageren'.  U kunt u reactie ook doorgeven via e-mail: info@sdln.nl. Reacties worden door de werkgroepen van het Project beoordeeld en eventueel meegenomen in het verdere inkoopproces.