Inloggen

Terug naar de discussie

Reacties van 'AltraCura'


Advies kostprijsberekening

19-10-2018 12:16

ronald smits

Zoals afgelopen dinsdag afgesproken zouden zaken die benoemd toch nog kenbaar mogen worden gemaakt via deze VOT. Derhalve wil ik nogmaals aangeven (net als mijn voorgangers in deze vragenmodule) dat de advieskostprijsberekening niet voldoet aan een reële waarde. Onduidelijk blijft waarom het advies behoorlijk afwijkt van de onderzoeksresultaten. Declarabele uren zijn te hoog ingeschat, overhead- en innovatiepercentage te laag en er is geen differentiatie naar organisaties die in een "uitzonderlijk" deel van de vraag voorzien en bijbehorende een hogere looninschaling hebben dan gemiddeld. Ik verzoek om een correctie van de adviesprijzen naar reële tarieven en ga daarover indien nodig graag met u in gesprek.