Inloggen

Terug naar de discussie

Reacties van 'Autisme thuis en uit'


09-04-2017 01:18

Marianne Lenssen

Reactie op: contouren voorstel logeren
Vooraf bedankt voor jullie inspanningen om tot een opzet te komen.
Als kleine zorgaanbieder voor een specifieke doelgroep, namelijk autisme of aanverwante stoornis, een aantal aandachtspunten.
1 In de inleiding wordt gesteld dat het huidige voorstel voor 90% past voor de cliënten.
Welk beleid wordt er ontwikkeld voor de resterende 10 %
2 "Aanvulling logeren met dagdeel begeleiding groep"
Wat als er met een cliënt individueel gelogeerd wordt?
Soms past een cliënt niet in een groep of is er boven een bepaalde leeftijd nog nauwelijks een groep samen te stellen.
3" het moet mogelijk...vaker te komen"
Wat als je als aanbieder geen traditionele manier van logeren aanbiedt, maar jongeren individueel begeleidt en het logeren een onderdeel is van de begeleiding met overnachting? Dus voorbereiding op, iets uiteindelijk zelfstandig kunnen ondernemen met een relatie, zoals vriend(en) of vriendin(en)
Dus de cliënt komt niet naar een logeerhuis of -boerderij, maar je huurt een accommodatie of maakt gebruik van een StayOkay. Je leert hen stappen te zetten in de maatschappij, waarbinnen zij moeten gaan functioneren.
4 Zo kom ik meteen uit op het punt vervoer. Wij gaan met de trein; oefenen van het openbaar vervoer of auto, indien het onmogelijk is om ergens met het openbaar vervoer te komen.
5 Wat ik mis in de opzet is, dat er geen onderscheid gemaakt wordt in groepsgroten. Het maakt veel uit wanneer je met grote groepen werkt of met zeer kleine groepjes of individueel.
6 Er wordt in de opzet geen onderscheid gemaakt of een logeeropvang gebruik maakt van vrijwilligers naast geschoold personeel of van enkel geschoold personeel.