Inloggen

Terug naar de discussie

Reacties van 'Muziektherapie Mai van der Beele'


26-11-2020 10:25

Mai van der Beele

Vragen m.b.t. product- en trajectbeschrijving vaktherapie. Met vriendelijke groet, de gezamenlijke vaktherapeuten.

Attachment: |Vragen mbt product- en trajectbeschrijving vaktherapie.docx


Reactie op verslag werksessie aanbieders jeugd, subsegment ambulant, vaktherapie

23-08-2020 12:16

Mai van der Beele

Bijgevoegd de reactie/vragen van de gezamenlijke vaktherapeuten

Attachment: |gezamenlijke reactie vaktherapeuten marktconsultatie vaktherapie.pdf