Inloggen

Terug naar de discussie

Reacties van 'Stichting 's Heeren Loo Zorggroep'


Kwaliteitseisen gezinshuizen

24-01-2020 09:36

Esther de Louwere

Wij zijn groot voorstander van de aanpassing van de gemeente van de kwaliteitseisen voor de gezinshuizen door toevoeging van de eis dat de aanbieder voldoet aan de “Kwaliteitscriteria Gezinshuizen; Kwaliteit van jeugdhulp in
professionele gezinsvormen” (2019) van het Nederlands Jeugdinstituut; Hogeschool
Leiden. We hebben hierbij wel een vraag:
Hoe ziet de kostenopbouw eruit van het huidige tarief en hoe verhoudt dit zich tot de wijziging die nu wordt voorgesteld ook in het kader van inzet van hoger geschoold personeel. We zouden in dit kader ook graag over de kostenopbouw van deze zorgvorm met de gemeente in gesprek willen gaan.