Inloggen

Terug naar de discussie

Reacties van 'Stichting Buurtzorg Nederland'


Projectleider

13-11-2018 01:53

Chantal Holtkamp

Via een nieuwsbrief zijn wij als aanbieder van hulp bij het huishouden uitgenodigd om te reageren op een tariefvoorstel dat is uitgewerkt door een groep en is voorgelegd via een virtuele ontwikkeltafel.

Het tarief van 26,70 dat is voorgesteld is voor ons niet kostendekkend. Ons verzoek ik daarom om te kijken of het tarief omhoog kan.

Bijgevoegd is de kostprijsberekening van ons die aantoont dat onze kostprijs uitkomt op een tarief van 27,56 euro.

De voorgestelde wijze van facturatie is voor ons akkoord.

Ik hoor graag wat het definitieve besluit is.

Attachment: Rekentool_onderbouwing_tarief Buurtdiensten en Familiehulp 2018.xlsx