Inloggen

Terug naar de discussie

Reacties van 'Stichting De Driestroom'


Alle wijzigingen

05-08-2021 01:21

Gerben Pennings

Aangegeven wordt: "De belangrijkste aanpassingen zijn het verminderen van het aantal producten tot die producten die moeten opgaan in het genoemde segment en het verlengen van de duur van de overeenkomst." Kunt u aangeven wat alle wijzigingen zijn? Bij voorbaat dank