Inloggen

Terug naar de discussie

Reacties van 'Stichting Samenwerkende Zorgboeren Zuid'


Reactie voorstel vervoerstarieven gemeenten regio Noord Limburg 2020

03-10-2019 05:59

Maurice van Valkenburg

In reactie op de door gemeenten in regio Limburg gegeven standpunten en overwegingen inzake het voorstel vervoerstarieven wil SSZ het volgende opmerken/vragen:
In de stukken wordt aangegeven dat het voorstel is gebaseerd op gegevens van andere (plattelands)regio's. Kan u aangeven met welke regio's is vergeleken?

Er wordt in de stukken aangegeven te willen voldoen aan de totstandkoming van reële tarieven. Vervolgens wordt vermeld: 'het is aan de aanbieders om creatief te zijn en te accepteren als het niet kostendekkend is'. Beide zaken lijken elkaar tegen te spreken.

Met deze (krappe en in vele situaties niet kostendekkende) tarieven is het de vraag hoe de zorgaanbieders kunnen blijven voldoen aan de vervoersplicht in het geval van een vervoersindicatie. Flexibiliteit en maatwerk in niet standaard situaties lijkt ons inziens noodzakelijk om benodigde (vervoer naar) zorg te kunnen blijven bieden. Bijvoorbeeld in het geval van cliënten die wegens gezondheidsproblemen (tijdelijk) geen hele dagen kunnen deelnemen aan dagbesteding en daardoor halverwege de dag individueel vervoert dienen te worden. Of een zorgaanvraag voor een cliënt bij een zorgaanbieder die in afstand ruim verder weg is van de woonomgeving van de cliënt dan de gemiddelde afstand waar mee gerekend is.