Contrast verhogen
Tekst Vergroten
Lees voor

Productieverantwoording 2023 regio Limburg-Noord

*Belangrijk bericht*

Update 29-2: de storing bij ISPnext lijkt nog niet volledig te zijn opgelost. Het is niet mogelijk om in te loggen met een security code. Zodra de storing is opgelost wordt dit hier gecommuniceerd. 

Update 01-03: de storing bij ISPnext is opgelost. De productieverantwoording kan weer worden ingediend via de Portal.

Lees voor

Op deze pagina vindt u alle informatie met betrekking tot de productieverantwoording 2023. Indien u in 2023 diensten heeft geleverd, legt u daarover een verantwoording af, aangevuld met een controleverklaring van een accountant of een bestuurlijke verantwoording. De drempelbedragen hiervoor staan in afspraak 3 van bijlage F Administratieve afhandeling bij uw raamovereenkomst en worden ook hieronder genoemd).

De gemeenten in de regio Limburg-Noord gebruiken deze verantwoording om de uitgaven in het sociaal domein te verantwoorden richting hun eigen accountants. Het is daarom voor de gemeenten van groot belang dat u de verantwoordingsgegevens tijdig en correct aanlevert.

De aanbieders die gecontracteerd zijn in 2023 dienen de productieverantwoording in via de Supplier portal van ISPnext. De formats voor de verantwoording van de raamovereenkomsten 1 t/m 3 zijn via de snelkeuzeknop en hieronder terug te vinden. De formats voor de verantwoording van de overige raamovereenkomsten (4 t/m 7) worden via e-mail aangeboden aan de betreffende aanbieders.

Het betreft de volgende raamovereenkomsten:
1. Raamovereenkomsten Jeugd
2. Raamovereenkomsten Wmo
3. Raamovereenkomsten Participatie
4. Raamovereenkomst Beschermd Wonen
5. Raamovereenkomst Bemoeizorg
6. Raamovereenkomst Maatschappelijke Opvang
7. Raamovereenkomst Preventie

Landelijk controleprotocol, reigonale afspraken, drempelbedragen en berichtenverkeer
De regels met betrekking tot de controle op de productieverantwoording zijn terug te vinden in het landelijk controleprotocol en in Bijlage F Administratieve afhandeling. Of u een controleverklaring van een accountant moet indienen, is afhankelijk van de hoogte van uw omzet. In afspraak 3 van Bijlage F zijn drempelbedragen opgenomen voor de regio in totaal en per individuele gemeente. Als uw omzet onder de drempelbedragen blijft, kunt u volstaan met een bestuurlijke verantwoording. 

De drempelbedragen voor 2023 zijn:

 • Totaalomzet in regio Limburg-Noord: € 200.000
 • Omzet bij een individuele gemeente:
  • Beesel:  € 50.000
  • Bergen: € 50.000
  • Gennep: € 50.000
  • Horst aan de Maas: € 100.000
  • Peel en Maas: € 100.000
  • Venlo: € 100.000
  • Venray:  € 50.000

De drempelbedragen worden berekend over de totale productiewaarde die een aanbieder heeft behaald op de raamovereenkomsten Jeugd, Wmo en Participatie tezamen.

Als een aanbieder onder de regionale drempel blijft, maar boven de drempel komt van een of meer gemeenten, geldt de controleverklaring alleen voor de gemeente(n) waar de aanbieder boven de drempel komt. Voor de andere gemeenten volstaat de bestuurlijke verantwoording.