Toelichting

Deze Aanbieders zoektool is bedoeld om inzicht te geven in de aanbieders die een overeenkomst hebben voor diensten in het sociaal domein met (één of meer van) de gemeenten in de regio Limburg-Noord. 

Werkwijze gebruik zoektool:
Kies allereerst het domein: Jeugd, Wmo of Participatie, vervolgens kunt u het gewenste segment aangeven. Als laatste kunt u de betreffende gemeente aangeven.

Nu worden alle aanbieders getoond die diensten in het betreffende segment in de door u aangegeven gemeente leveren. Onder de knop ‘contactgegevens’ vindt u de NAW gegevens en de gegevens van de algemene contactpersoon. Onder de knop ‘segmenten’ vindt u alle segmenten waarvoor deze aanbieder gecontracteerd is.

Zoek aanbieders