Toelichting

Deze Aanbieders zoektool is bedoeld om inzicht te geven in de aanbieders die een overeenkomst hebben voor diensten in het sociaal domein met (één of meer van) de gemeenten in de regio Limburg-Noord.

Werkwijze gebruik zoektool:
Kies allereerst het domein: Jeugd, Wmo of Participatie, vervolgens kunt u het gewenste segment aangeven.

Voor het domein Jeugd zijn er drie extra filters beschikbaar: expertise, hulpbehoefte en talen. U kunt hier een selectie in maken waarna de aanbieders die van toepassing zijn op uw selectie zichtbaar worden. De Nederlandse taal wordt als standaardtaal gezien, hier kunt u niet op selecteren.

Als laatste kunt u de betreffende gemeente aangeven.

Nu worden alle aanbieders getoond die voldoen aan de criteria waarop u gefilterd heeft. Onder de knop ‘contactgegevens’ vindt u de NAW gegevens en de gegevens van de algemene contactpersoon. Onder de knop ‘segmenten’ vindt u alle segmenten waarvoor deze aanbieder gecontracteerd is.

Zoek aanbieders