Backoffice processen 

De gemeenten in Noord-Limburg hebben voor 2022 en verder meerjarige overeenkomsten afgesloten. Daarmee gaan gemeenten en aanbieders een langjarig partnerschap aan. Een van de doelen daarbij is om de administratieve processen zo licht en eenvoudig mogelijk in te richten. 

Voor de inrichting en werking van de backoffice processen voor Jeugd en Wmo zijn uniforme werkwijzen opgesteld. Deze vindt u hier: 

 

 

VendorLink / ISPnext - Supplier Portal

De MGR gebruikt VendorLink / ISPnext als contractbeheersysteem. Alle overeenkomsten met bijbehorende producten, tarieven en documenten en alle gecontracteerde aanbieders met contactgegevens worden beheerd in dit systeem. Medewerkers van de gemeenten hebben via een beveiligd account en autorisatie toegang tot een afgeschermd gedeelte van het systeem.

De applicatie ‘supplier portal’ van VendorLink / ISPnext biedt de mogelijkheid om documenten en gegevens uit te wisselen met aanbieders. In deze handleiding vindt u een uitleg over het gebruik van de supplier portal.

 

Contactgegevens per gemeente en gemeentecodes

Voor vragen betreffende het berichtenverkeer en declaraties kunt u contact opnemen met de betreffende gemeente. Hier vindt u de contactgegevens en gemeentecodes.