Op deze pagina vindt u alle informatie over Jeugd segment 1 Opnamevervangende behandeling en behandeling met verblijf. 

 

Bijzondere Toegang

Aanbieders en gemeenten hebben samen de inrichting van het toegangsproces van segment 1, opnamevervangende behandeling en behandeling met verblijf, vormgegeven. Het gaat bij dit segment om jeugdigen en hun gezinnen waarbij sprake is van zeer complexe problematiek op meerdere domeinen van hun leven; een behandelopname van de jeugdige in een instelling dreigt.

Voor de inrichting en werking van het toegangsproces is documentatie opgesteld. Deze vindt u hier:

Noot: De inrichting van de Bijzondere Toegang is een dynamisch proces en een dynamisch document. Er komt eens per kwartaal een nieuw versienummer online van het document Inrichting Bijzondere Toegang.

Het aanmeldformulier kunnen verwijzers naar de Bijzondere Toegang opsturen t.a.v. de voorzitter Sanny Stauder, voorzitterbijzonderetoegang@roermond.nl.
Voor vragen met betrekking tot het toegangsproces kunt u contact opnemen met de voorzitter.