Productieverantwoording 2022 regio Limburg-Noord

 

Op deze pagina vindt u alle informatie met betrekking tot de productieverantwoording 2022. Indien u in 2022 diensten heeft geleverd, legt u daarover een verantwoording af, aangevuld met een controleverklaring van een accountant of een bestuurlijke verantwoording.

De gemeenten in de regio Limburg-Noord gebruiken deze verantwoording om de uitgaven in het sociaal domein te verantwoorden richting hun eigen accountants. Het is daarom voor de gemeenten van groot belang dat u de verantwoordingsgegevens tijdig en correct aanlevert.

Gecontracteerde aanbieders

De aanbieders die gecontracteerd zijn in 2022 dienen de productieverantwoording in via de Supplier portal van VendorLink. De formats voor de verantwoording van de raamovereenkomsten 1 t/m 3 zijn aan de rechterzijde onder Downloads terug te vinden. De formats voor de verantwoording van de overige raamovereenkomsten (4 t/m 7) worden via e-mail aangeboden aan de betreffende aanbieders.

Het betreft de volgende raamovereenkomsten:
1. Raamovereenkomsten Jeugd
2. Raamovereenkomsten Wmo
3. Raamovereenkomsten Participatie
4. Raamovereenkomsten Beschermd Wonen
5. Raamovereenkomsten Bemoeizorg
6. Raamovereenkomsten Maatschappelijke Opvang
7. Raamovereenkomsten Preventie

Informatie via instructiefilmpjes
Rechts op deze pagina vindt u onder Downloads een instructiefilmpje voor het gebruik van de Supplier portal van VendorLink. Hier vindt u ook instructiefilmpjes voor het invullen van de raamovereenkomsten Jeugd en raamovereenkomsten Wmo. Voor de raamovereenkomsten Participatie adviseren wij u het instructiefilmpje raamovereenkomsten Wmo te volgen. Hiernaast vindt u hier ook een handleiding voor het indienen van de verantwoording via de Supplier portal in VendorLink.

 

Niet meer gecontracteerde aanbieders

Met ingang van 2022 zijn de nieuwe raamovereenkomsten ingegaan. Toch kunnen ook aanbieders die in 2022 niet meer gecontracteerd zijn diensten hebben geleverd in 2022, namelijk via doorlopende opdrachten uit 2021. Iedere aanbieder die via één van onderstaande overeenkomsten diensten heeft geleverd, moet een verantwoording indienen. Deze aanbieders dienen de verantwoording in via de uploadportal onderaan de pagina. De overeenkomsten zijn:
1. Maatwerkdiensten Jeugd; MGR2018.2 Regio
2. Maatwerkdiensten Wmo; MGR2018.3 Regio
3. Maatwerkdiensten Beschermd Wonen; MGR2018.4 Venlo

De formats voor de verantwoording van deze overeenkomsten vindt u medio januari aan de rechterzijde onder Downloads.

 

Informatie via mailings

Om aanbieders te informeren over het verantwoordingsproces, zijn/worden meerdere mailings verstuurd aan het algemene mailadres van de aanbieders en aan het mailadres van hun contactpersoon financieel.
Hieronder vindt u een chronologisch overzicht van deze mailings:

Gecontracteerde aanbieders

Bericht indienen definitieve verantwoording (1 maart 2023)
Aankondiging 3 - Gecontracteerde aanbieders Jeugd, Wmo en Participatie (1 februari 2023)
Aankondiging 2 - Gecontracteerde aanbieders Jeugd, Wmo en Participatie (12 januari 2023)
Aankondiging 1 - Gecontracteerde aanbieders Jeugd, Wmo en Participatie (13 december 2022)

Aankondiging 3 - Gecontracteerde aanbieders Beschermd Wonen, Maatschappelijke Opvang, Bemoeizorg en Preventie (1 februari 2023)
Aankondiging 2 - Gecontracteerde aanbieders Beschermd Wonen, Maatschappelijke Opvang, Bemoeizorg en Preventie (4 januari 2023)
Aankondiging 1 - Gecontracteerde aanbieders Beschermd Wonen, Maatschappelijke Opvang, Bemoeizorg en Preventie (13 december 2022)

Niet gecontracteerde aanbieders
Aankondiging 3 - Niet meer gecontracteerde aanbieders Jeugd, Wmo en Beschermd Wonen (1 februari 2023)
Aankondiging 2 - Niet meer gecontracteerde aanbieders Jeugd, Wmo en Beschermd Wonen (12 januari 2023)
Aankondiging 1 - Niet meer gecontracteerde aanbieders Jeugd, Wmo en Beschermd Wonen (13 december 2022)

 

Informatie via downloads

Onderstaande formats zijn beschikbaar. Deze vindt u rechts op de pagina:

Format Raamovereenkomsten Jeugd (voor in 2022 gecontracteerde aanbieders)
Format Raamovereenkomsten Wmo (voor in 2022 gecontracteerde aanbieders)
Format Raamovereenkomsten Participatie (voor in 2022 gecontracteerde aanbieders)

Format maatwerkdiensten Jeugd (voor in 2022 niet meer gecontracteerde aanbieders)
Format maatwerkdiensten Wmo (voor in 2022 niet meer gecontracteerde aanbieders)
Format maatwerkdiensten Beschermd Wonen (voor in 2022 niet meer gecontracteerde aanbieders)

Format Bestuurlijke verantwoording
Algemeen accountantsprotocol Wmo en Jeugdwet

Instructiefilmpje gebruik Supplier portal VendorLink 
Handleiding gebruik Supplier portal VendorLink
Instructiefilmpje raamovereenkomsten Jeugd
Instructiefilmpje raamovereenkomsten Wmo

 

Uploadportal

Uploadportal productieverantwoording