Contrast verhogen
Tekst Vergroten
Lees voor
Betekenisvol knooppunt tussen gemeenten en zorgaanbieders

Sociaal Domein  Limburg-Noord

Veertien gemeenten in de regio's Noord- en Midden-Limburg werken samen op het gebied van inkoop, contractmanagement, contractbeheer en datamanagement van Jeugdhulp, Wmo, Participatie, Beschermd Wonen, Maatschappelijke Opvang, Bemoeizorg en Preventie. De deelnemende gemeenten zijn: Beesel, Bergen, Echt-Susteren, Gennep, Horst aan de Maas, Leudal, Maasgouw, Nederweert, Peel en Maas, Roerdalen, Roermond, Venlo, Venray en Weert.

 

*Belangrijk bericht*

Update 29-02: de storing bij ISPnext lijkt nog niet volledig te zijn opgelost. Het is niet mogelijk om in te loggen met een security code. Zodra de storing is opgelost wordt dit hier gecommuniceerd. 

Update 01-03: de storing bij ISPnext is opgelost. De productieverantwoording kan weer worden ingediend via de Portal.

Lees voor
Over Sociaal Domein

De gemeenten hebben de inkoop, contractmanagement, contractbeheer en data-management in het sociaal domein centraal belegd bij de Modulaire gemeenschappelijke regeling sociaal domein Limburg-Noord (MGR).

Deze organisatie sluit voor de regiogemeenten de (raam)overeenkomsten met aanbieders en verzorgt het contractbeheer en -management en ook het datamanagement.

Meer over Sociaal Domein
Gemeente Beesel
Gemeente Bergen
Gemeente Gennep
Gemeente Horst aan de Maas
Gemeente Peel en Maas
Gemeente Venlo
Gemeente Venray
Gemeente Maasgouw
Gemeente Leudal
Gemeente Echt-Susteren
Gemeente Nederweert
Gemeente Roerdalen
Gemeente Roermond
Gemeente Weert
Gemeente Beesel
Gemeente Bergen
Gemeente Gennep
Gemeente Horst aan de Maas
Gemeente Peel en Maas
Gemeente Venlo
Gemeente Venray
Gemeente Maasgouw
Gemeente Leudal
Gemeente Echt-Susteren
Gemeente Nederweert
Gemeente Roerdalen
Gemeente Roermond
Gemeente Weert
Gemeente Beesel
Gemeente Bergen
Gemeente Gennep
Gemeente Horst aan de Maas
Gemeente Peel en Maas
Gemeente Venlo
Gemeente Venray
Gemeente Maasgouw
Gemeente Leudal
Gemeente Echt-Susteren
Gemeente Nederweert
Gemeente Roerdalen
Gemeente Roermond
Gemeente Weert
Gemeente Beesel
Gemeente Bergen
Gemeente Gennep
Gemeente Horst aan de Maas
Gemeente Peel en Maas
Gemeente Venlo
Gemeente Venray
Gemeente Maasgouw
Gemeente Leudal
Gemeente Echt-Susteren
Gemeente Nederweert
Gemeente Roerdalen
Gemeente Roermond
Gemeente Weert
Gemeente Beesel
Gemeente Bergen
Gemeente Gennep
Gemeente Horst aan de Maas
Gemeente Peel en Maas
Gemeente Venlo
Gemeente Venray
Gemeente Maasgouw
Gemeente Leudal
Gemeente Echt-Susteren
Gemeente Nederweert
Gemeente Roerdalen
Gemeente Roermond
Gemeente Weert
Over Sociaal Domein

Onze missie

Onze missie anno 2023 is: “De MGR werkt voor haar deelnemende gemeenten". Ze heeft als doel om activiteiten in het sociaal domein dusdanig uit te voeren, dat efficiency-, kwaliteits- en continuïteitsvoordelen maximaal benut worden. Dit geldt op het gebied van kennis, kunde en financiën/bedrijfsvoering. Duurzame en continue zorg en ondersteuning wordt op deze manier beter gefaciliteerd dan per gemeente afzonderlijk.”

Over Sociaal Domein

Zoektool voor verwijzers

Met onze geavanceerde zoektool bieden wij een uitgebreide lijst van zorgaanbieders en ondersteuningsmogelijkeden in de aangesloten gemeenten. Wij maken het eenvoudig om de juiste zorg en behoeften te vinden. 

Lees voor

Meldpunt Wmo

Volgens de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo) zijn aanbieders verplicht om een calamiteit of geweldsincident te melden.

Voorheen viel het onderzoeken van een calamiteitsmelding of geweldsincident in verstrekking voorziening Wmo onder de verantwoordelijkheid van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ). Vanaf 2015 is de meldingsplicht overgedragen aan de betreffende gemeente. Voor uw vragen over calamiteitsmelding kunt u contact opnemen met de toezichthouder Wmo voor de regio Limburg-Noord.

Meer informatie

Meldpunt Jeugdzorg

Het betreft hier nadrukkelijk calamiteiten die plaatsvinden gedurende de betrokkenheid van een jeugdinstelling of jeugdhulpaanbieder, waarbij tijdens het verblijf of ambulante hulp een niet-beoogde of onverwachte gebeurtenis ontstaat, die tot een ernstig schadelijk gevolg voor of de dood van een jeugdige of een ouder heeft geleid.

Wanneer er een calamiteit plaatsvindt onder de verantwoordelijkheid van een jeugdzorginstelling is de instelling verplicht hiervan een melding te doen bij de:

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ);
betreffende gemeente. 

Meer informatie