Contrast verhogen
Tekst Vergroten
Lees voor

Nieuws & Artikelen

De MGR verstuurt geregeld nieuwsmailings met relevante informatie voor aanbieders en gemeenten. Deze verschijnen op onregelmatige basis, afhankelijk van de communicatiebehoefte. Hieronder vindt u een overzicht van alle mailings uit 2022 en 2023 tot nu toe. Voor nieuwsmailings uit de jaren 2015 tot en met 2021, raadpleeg de archiefpagina.

Filters

Thema’s

Jaar

07.12.2023Productieverantwoording 2022Lees meer07.12.2023Pilot plekken en trajecten JeugdhulpLees meer07.12.2023Handboeken Jeugd en WmoLees meer07.12.2023Kopgroep Wmo Maatwerkdiensten gestartLees meer07.12.2023Verwijsindex RisicojongerenLees meer07.12.2023Personele wijzigingen MGRLees meer07.12.2023Bereikbaarheid MGRLees meer07.12.2023Trajecttarieven en productieverantwoordingLees meer07.12.2023VendorLink / ISPnextLees meer07.12.2023ZoektoolLees meer07.12.2023Maatschappelijk verantwoord ondernemen en inkopen (MVI) Lees meer07.12.2023Tarieven 2023Lees meer07.12.2023Verwijsindex risicojongeren Noord- en Midden-LimburgLees meer07.12.2023Beëindiging corona meerkosten protocolLees meer07.12.2023Personele wijzigingen MGRLees meer07.12.2023Toezicht en handhaving Wmo/ JeugdwetLees meer07.12.2023Uitvoeringsplan 2023 – 2025 MGR sociaal domein Limburg-NoordLees meer07.12.2023Een nieuw jaar, een nieuwe startLees meer07.12.2023Twee pilotvoorstellen voor betere samenwerking tussen Wmo, Zvw en WlzLees meer07.12.2023Definitieve productieverantwoording 2022Lees meer07.12.2023Taakverdeling contractmanagers MGRLees meer07.12.2023Inkoper Peter van Deuzen met pensioenLees meer07.12.2023Lees meer07.12.2023Nieuwe cao-afspraken in het sociaal domeinLees meer07.12.2023Micro- en reguliere aanbieder JeugdLees meer07.12.2023Hoofd- en onderaanneming Lees meer07.12.2023Inspiratiefestival Vitaal opgroeien in een krachtige samenlevingLees meer07.12.2023Nieuwsbericht Verwijsindex Noord- en Midden-Limburg   Lees meer07.12.2023Overgang Negometrix naar Mercell Source-to-contractLees meer07.12.2023Uitvraag contactgegevens via ISPnextLees meer07.12.2023Maatschappelijk verantwoord ondernemen en inkopen (MVI) - 2023  Lees meer07.12.2023Tarieven 2024Lees meer07.12.2023Vacature Procesondersteuner contractmanagementLees meer07.12.2023WerkafsprakenLees meer07.12.2023Nieuwe websiteLees meer07.12.2023Bericht van gemeente Gennep  Lees meer
Helaas, er zijn geen nieuws of artikelen gevonden.