Contrast verhogen
Tekst Vergroten
Lees voor
Nieuwsoverzicht
Hoofd- en onderaanneming 
Gecontracteerde aanbieders kunnen onderdelen van de hulp en ondersteuning uit laten voeren door een andere 
aanbieder. Dit kan door de inzet van derden of onderaanneming. Belangrijk hierbij is dat de hoofdaannemer ten alle 
tijden verantwoordelijk blijft voor alle zaken die de onderaannemer namens hem uitvoert. Ook is het van belang dat 
we alle gegevens hieromtrent doorgeeft aan de MGR.

We attenderen u in dit verband nog op de werkafspraken, pagina 8 waarin de spelregels voor hoofd- en 
onderaanneming vermeld staan.