Contrast verhogen
Tekst Vergroten
Lees voor
Voor inwoners

Domein BW, MO en B&P

Met ingang van 1 januari 2015 zijn gemeenten ervoor verantwoordelijk dat alle inwoners die dat nodig hebben, beschermd kunnen wonen.

BW, MO en B&P Header
Contactinformatie per gemeente
Heeft u een hulpvraag in het kader van Beschermd Wonen, Maatschappelijk Opvang, Bemoeizorg & Preventie? Dan heeft u niet rechtstreeks met onze organisatie te maken. Mocht u een hulpvraag hebben of op zoek zijn naar ondersteuning, dan staat het lokale team van uw eigen gemeente klaar om u te helpen. Samen met de betrokkenen wordt dan gekeken welke vorm van ondersteuning het meest passend is. U kunt eenvoudig de contactgegevens van uw gemeente vinden op onze website.
Relevante links
Documenten & Downloads
BW, MO en B&P

Gemeentelijke Verantwoordelijkheid: Beschermd Wonen en Ondersteuning

Met ingang van 1 januari 2015 zijn gemeenten ervoor verantwoordelijk dat alle inwoners die dat nodig hebben, beschermd kunnen wonen. Dit staat in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015). Gemeenten en de Rijksoverheid nemen maatregelen om ervoor te zorgen dat meer mensen thuis hulp en ondersteuning ontvangen.

Beschermd wonen speelt een essentiële rol in het bieden van ondersteuning aan mensen met ernstige psychische of psychosociale problemen, en het draagt bij aan hun welzijn, veiligheid en deelname aan de samenleving. Het is een belangrijk onderdeel van het zorgstelsel dat ervoor zorgt dat ook de meest kwetsbare groepen in de maatschappij passende zorg en begeleiding ontvangen.

 

BW, MO en B&P

Flexibele Ondersteuning voor Kwetsbare Inwoners

De ondersteuning van een kwetsbare inwoner die op enig moment (tijdelijk) ondersteuning nodig heeft, vraagt om flexibiliteit. Gemeenten kunnen hierbij de volgende vormen van ondersteuning inzetten:

  • Preventie: problemen worden tijdig herkend en erkend (‘Wij geven thuis; Ik word gezien’)
  • Bemoeizorg: hulp en ondersteuning aan zorgmijdende inwoners (‘Wij geven thuis; er vroeg bij zijn’)
  • Beschermd wonen: beschermde woonvormen binnen de regio (‘Ik ben thuis in beschermd wonen’)
  • Maatschappelijke opvang: in het geval van bijvoorbeeld huiselijk geweld of dakloosheid (‘Ik ben onderweg naar huis in tijdelijke opvang’)
Gemeente Beesel
Gemeente Bergen
Gemeente Gennep
Gemeente Horst aan de Maas
Gemeente Peel en Maas
Gemeente Venlo
Gemeente Venray
Gemeente Maasgouw
Gemeente Leudal
Gemeente Echt-Susteren
Gemeente Nederweert
Gemeente Roerdalen
Gemeente Roermond
Gemeente Weert
Gemeente Beesel
Gemeente Bergen
Gemeente Gennep
Gemeente Horst aan de Maas
Gemeente Peel en Maas
Gemeente Venlo
Gemeente Venray
Gemeente Maasgouw
Gemeente Leudal
Gemeente Echt-Susteren
Gemeente Nederweert
Gemeente Roerdalen
Gemeente Roermond
Gemeente Weert
Gemeente Beesel
Gemeente Bergen
Gemeente Gennep
Gemeente Horst aan de Maas
Gemeente Peel en Maas
Gemeente Venlo
Gemeente Venray
Gemeente Maasgouw
Gemeente Leudal
Gemeente Echt-Susteren
Gemeente Nederweert
Gemeente Roerdalen
Gemeente Roermond
Gemeente Weert
Gemeente Beesel
Gemeente Bergen
Gemeente Gennep
Gemeente Horst aan de Maas
Gemeente Peel en Maas
Gemeente Venlo
Gemeente Venray
Gemeente Maasgouw
Gemeente Leudal
Gemeente Echt-Susteren
Gemeente Nederweert
Gemeente Roerdalen
Gemeente Roermond
Gemeente Weert
Gemeente Beesel
Gemeente Bergen
Gemeente Gennep
Gemeente Horst aan de Maas
Gemeente Peel en Maas
Gemeente Venlo
Gemeente Venray
Gemeente Maasgouw
Gemeente Leudal
Gemeente Echt-Susteren
Gemeente Nederweert
Gemeente Roerdalen
Gemeente Roermond
Gemeente Weert