Contrast verhogen
Tekst Vergroten
Lees voor
Voor aanbieders

Domein Participatie

Met ingang van 1 januari 2015 zijn gemeenten er op grond van de Participatiewet verantwoordelijk voor dat iedereen die kan werken aan de slag gaat en waar nodig ondersteund wordt.

Participatie header
Lees voor
De wet heeft tot doel om zoveel mogelijk mensen met een arbeidsbeperking of afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te krijgen. Onze organisatie koopt voor de gemeenten deze ondersteuning in bij aanbieders en sluit namens de regiogemeenten (raam)overeenkomsten af.

Het domein Participatie is opgedeeld in 2 segmenten:

  • Begeleiding collectief: collectieve arbeidsmatige toeleiding
  • Begeleiding individueel: individuele arbeidsmatige toeleiding

Meer informatie over de inkoop van deze segmenten kunt u vinden op de pagina's Actuele overeenkomsten en aanbestedingsstukken en Documenten & Downloads.