Contrast verhogen
Tekst Vergroten
Lees voor

BW, MO en B&P

Met ingang van 1 januari 2015 zijn gemeenten ervoor verantwoordelijk dat alle inwoners die dat nodig hebben, beschermd kunnen wonen. Dit staat in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Gemeenten en de Rijksoverheid nemen maatregelen om ervoor te zorgen dat meer mensen thuis hulp en ondersteuning ontvangen. BW staat voor Beschermd Wonen, MO staat voor Maatschappelijke opvang en B&P staat voor Bemoeizorg & Preventie. 

Klik hierboven op ‘Verwijzers’, ‘Aanbieders’ of ‘Inwoners’ voor meer informatie per doelgroep.