Contrast verhogen
Tekst Vergroten
Lees voor
Diensten

Sociaal Domein Limburg Noord

We werken samen aan de transformatie met alle ketenpartners om praktijk en kennis met elkaar te verbinden.

Lees voor
De rol van MGR
De gemeenten hebben de inkoop, contractmanagement, contractbeheer en datamanagement in het sociaal domein centraal belegd bij de Modulaire gemeenschappelijke regeling sociaal domein Limburg-Noord (MGR), ook wel bekend als het Sociaal Domein. Wij sluiten voor de regiogemeenten in Noord- en Midden-Limburg de (raam)overeenkomsten met aanbieders.
Samenwerkende gemeenten
Lees voor

Onze Missie

Onze missie anno 2023 is: “De MGR werkt voor haar deelnemende gemeenten". Ze heeft als doel om activiteiten in het sociaal domein dusdanig uit te voeren, dat efficiency-, kwaliteits- en continuïteitsvoordelen maximaal benut worden. Dit geldt op het gebied van kennis, kunde en financiën/bedrijfsvoering. Duurzame en continue zorg en ondersteuning wordt op deze manier beter gefaciliteerd dan per gemeente afzonderlijk.”

Onze visie

Onze visie anno 2023 is: “De MGR verbindt kennis binnen het sociaal domein Limburg-Noord. Dit doen wij door transparant en integer samen te werken met de deelnemende gemeenten. Iedere gemeente profiteert van de overkoepelende MGR expertise. We bieden schaalvoordelen met de gezamenlijke activiteiten voor de deelnemende gemeenten. Tevens zijn we in staat om optimalisatie van bedrijfsprocessen te realiseren. Gemeenten benutten structureel de voordelen van samenwerking in het sociaal domein. We werken samen aan de transformatie met alle ketenpartners om praktijk en kennis met elkaar te verbinden.”

Lees voor

Adresgegevens

MGR sociaal domein Limburg-Noord
Keizersveld 91B
5803 AP Venray

Route

Bereikbaarheid

Onze organisatie is gevestigd in Venray, centraal gelegen in de regio. Hier zijn wij sinds het begin van 2022 gevestigd in een nieuw pand gelegen aan de a73. Het team bestaat uit kundige en betrokken collega’s.

Drag

Janny Kuijpers

Directeur

Simone de Wan

Officemanager

Monique Jacobs

Contractmanager Jeugd

Anne van den Munckhof

Contractmanager Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Bram Jacobs

Contractmanager Jeugd

Paul Bongers

Contractmanager Jeugd

Meggie van der Poel

Contractmanager Jeugd en Participatie

Gillian Lion

Contractmanager Jeugd

Selaine Soons

Contractmanager Beschermd Wonen, Maatschappelijke Opvang en Bemoeizorg & Preventie

Emma Daud

Assistent contractmanager

Linda Ebus

Regionaal coördinator toegang Beschermd Wonen & Maatschappelijke Opvang

Tom Houben

Procesregisseur Beschermd Wonen, Maatschappelijke Opvang en Bemoeizorg & Preventie

Manon van Erp

Contractbeheerder

Dion Reijnders

Data analist

Salem Najja

Senior data analist

Aukje Bosman

Voorzitter bijzondere toegang