Contrast verhogen
Tekst Vergroten
Lees voor

Documenten

Filter

Categorieën


Onderwerp
Documenttype
0van documenten

Reset filters
Aanbestedingsleidraad Ambulant GGZ lokaal.PDFAanbestedingsleidraad Ambulante hulp.PDFAanbestedingsleidraad Ambulante hulp perspectief 1 lokaal.PDFAanbestedingsleidraad Bemoeizorg Noord- en Midden-Limburg.PDFAanbestedingsleidraad Duurzame daginvulling.PDFAanbestedingsleidraad Duurzame daginvulling lokaal.PDFAanbestedingsleidraad Dyslexie.PDFAanbestedingsleidraad Gezinshuizen.PDFAanbestedingsleidraad GGZ Jeugd.PDFAanbestedingsleidraad Kleinschalige woonleefgroep.PDFAanbestedingsleidraad Logeren.PDFAanbestedingsleidraad Maatschappelijke Opvang Noord en Midden Limburg.PDFAanbestedingsleidraad Opgroeiproblematiek jonge kind en ernstig meervoudige beperking.PDFAanbestedingsleidraad Participatie begeleiding collectief.PDFAanbestedingsleidraad Pleegzorg.PDFAanbestedingsleidraad Preventie OGGZ Noord en Midden Limburg.PDFAanbestedingsleidraad Terug naar school.PDFAanbestedingsleidraad Vaktherapie.PDFAanbestedingsleidraad Wmo hulpmiddelen.PDFAanbestedingsleidraad Zelfstandig wonen training.PDFAanbieders Jeugd segment 2, 3 en 4.XLSXAanmeldformulier Bijzondere Toegang.PDFAanmelding onderaannemer.XLSXAanvraagformulier NGA.DOCXAB 07-09-2023. Adviesnota AO-IC MGR.PDFAB 07-09-2023. Adviesnota Begroting 2024 - 2027.PDFAB 07-09-2023. Adviesnota Begrotingswijziging 2023.PDFAB 07-09-2023. Adviesnota Tertiaalrapportage MGR.PDFAB 07-09-2023. Adviesnota Verdeelsleutels regionale jeugdvoorzieningen.PDFAB 07-09-2023. Agenda.PDFAB 07-09-2023. Concept verslag 25 mei 2023.PDFAB 07-09-2023. Notitie AO-IC MGR.PDFAB 07-09-2023. Tertiaalrapportage MGR.PDFAB 23-02-2022. 4a. Adviesnota opvolging zienswijze begrotingswijziging 2022.PDFAB 23-02-2022. 5a. Adviesnota voorziening vanuit jaarrekeningoverschot.PDFAB 23-02-2022. 6a. Adviesnota informeren gemeenteraden volgens GR.PDFAB 23-02-2022. Agenda.PDFAB 24-11-2022. Vastgestelde notulen.PDFAB 25-05-2023. 4a Adviesnota Reglement van Orde AB.PDFAB 25-05-2023. 5a Adviesnota verdeelsleutel BW.PDFAB 25-05-2023. 7a Adviesnota wettelijke wijziging GR.PDFAB 25-05-2023. Agenda.PDFAB 30-11-2023. 5a. Adviesnota secretaris MGR.PDFAB 30-11-2023. 6a. Adviesnota financiële najaarsnota 2023.PDFAB 30-11-2023. 6a. Adviesnota financiële najaarsnota 2023.PDFAB 30-11-2023. 6d. Adviesnota financiële verordening en control verordening.PDFAB 30-11-2023. 8a. Adviesnota signalen indexaties.PDFAB 30-11-2023. Agenda.PDFAB 30-11-2023. Conceptverslag 7 september 2023.PDFAdministratieve afhandeling (Bijlage F).PDFAdministratieve afhandeling Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang (Bijlage F).PDFAlgemeen controleplan contractmanagement Jeugd en Wmo - pilot.PDFAlgemeen controleplan MGR.PDFAlgemeen Programma van eisen Bemoeizorg en Preventie (Bijlage G).PDFAlgemeen programma van eisen Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang (Bijlage G).PDFAlgemeen programma van eisen SDLN - Jeugd Wmo Participatie (Bijlage 1).PDFAlgemene inkoopvoorwaarden sociaal domein Limburg-Noord.PDFAnalyse consultatie Noord Limburg Wmo en Participatie.PDF
Annual Insight managementpresentatie - MGR.PDF
Backoffice processen Jeugd.PDFBackoffice processen Maatschappelijke Opvang.PDFBackoffice processen Wmo.PDFBegrippenlijst MO en BW (Bijlage K).PDFBegrippenlijst sociaal domein.PDFBegroting 2019 MGR sociaal domein Limburg-Noord.PDFBegroting 2020 MGR sociaal domein Limburg-Noord.PDFBegroting 2021 MGR sociaal domein Limburg-Noord.PDFBegroting 2022 MGR sociaal domein Limburg-Noord.PDFBegroting 2023 MGR sociaal domein Limburg-Noord.PDF
Beschikking Jeugd.DOC
Beschikking Wmo.DOCX
Beschrijving uitgangpunten, doelstellingen en voorzieningen (bijlage 1).PDFBestuurlijke verantwoording.PDFBestuursverklaring (bijlage 5).PDFBevoegdhedenregeling MGR.WWWBijlage H PvE en perceelbeschrijvingen per perceel Wmo.PDF
Bijlage Nieuwsbrief 10 Toegang -Afbakening vervoer Wmo Wlz Zvw Jeugdwet Leerlingenvervoer.PDF
Bijlage nieuwsmailing week 8 2022 Data aanlevering voor herijkingsonderzoek.PDFBijlage week 12 Specificatie meer en minderkosten Noord-Limburg 2022 V1.0.XLSXBijlage week25 20220414 Data aanlevering door herijkingsonderzoek.PDFBrochure Bijzondere Toegang - voor verwijzers.PDF
Bruikleenovereenkomst Wmo hulpmiddelen Medipoint.PDF
Categorie-indeling Wmo hulpmiddelen.PDF
Competentiemodel toegangsmedewerkers.PDF
Concept overeenkomst (bijlage 7).PDFConsultatie en Advies (Bijlage G).PDF
Contactpersonen toegang aanbieders.XLSX
Controle verordening.WWWDigitale toegankelijkheidsverklaring.PDFEigen Bijdrage beschrijving Maatschappelijke Opvang (Bijlage N).PDF
Evaluatieplan.DOCX
Factsheet behorend bij bijlage 1.XLSXFAQ schades mobiliteitshulpmiddelen Wmo hulpmiddelen.PDFFAQ Segment 1.XLSXFinanciele verordening.WWWFormat kwantitatieve onderbouwing (bijlage 6).XLSX
Format matchingsgesprek Jeugd.PDF
Format matchingsgesprek Jeugd.DOCX
Format matchingsgesprek Wmo.PDF
Format matchingsgesprek Wmo.DOCX
Format opdrachtbon individuele hulpmiddelen.PDFFormat productieverantwoording Jeugd 2023.XLSXFormat productieverantwoording Participatie 2023.XLSXFormat productieverantwoording Wmo 2023.XLSXFormulier vragenlijst aanbieders voorbeeld.PDFGecontracteerde aanbieders BW, MO, B&P.XLSXGecontracteerde aanbieders Jeugd segment 1.XLSXGecontracteerde aanbieders Jeugd segment 1, 2, 3 en 4.XLSXGecontracteerde aanbieders Participatie.XLSXGecontracteerde aanbieders Wmo.XLSX
Generiek proces aanvragen Jeugd en Wmo.PDF
GGZ behandeling kinderarts - beschrijving.PDFGunningsleidraad Beschermd Wonen.PDFGunningsleidraad Wmo maatwerkdiensten.PDFHandboek Beschermd Wonen.PDFHandboek Jeugd Aanbieders.PDFHandboek Jeugd verwijzers.PDFHandboek Maatschappelijke Opvang Noord- en Midden-Limburg.PDFHandboek Participatie aanbieders.PDF
Handboek Participatie verwijzers.PDF
Handboek Wmo aanbieders.PDF
Handboek Wmo hulpmiddelen regio Limburg-Noord en gemeente Leudal 2020 - 2023.PDF
Handboek Wmo verwijzers.PDF
Handleiding Crisishulp Jeugd Noord- en Midden-Limburg.PDFHandleiding Supplier Portal ISPnext.PDFInformatiekaart en afwegingskader NGA.PDFInkoop- en contractmanagementbeleid.PDFInkoopdocument integrale crisishulp jeugd.PDFInkoopdocument medicijncontrole.PDFInkoopdocument Opnamevervangende behandeling en behandeling met verblijf.PDFInkoopleidraad Open House Participatie begeleiding individueel.PDFIntentieverklaring ontwikkeling complexe jeugdhulp (segment 1) Noord- en Midden Limburg.PDFJaarverslag 2018 MGR sociaal domein Limburg-Noord.PDFJaarverslag 2019 MGR sociaal domein Limburg-Noord.PDFJaarverslag 2020 MGR sociaal domein Limburg-Noord.PDFJaarverslag 2021 MGR sociaal domein Limburg-Noord.PDFJaarverslag 2022 MGR sociaal domein Limburg-Noord.PDFKlachtenformulier.PDFKlachtenregeling.PDFKopgroep Wmo ontwikkeldoelen en KPI's.PDFKwaliteitseisen en tarieven NGA en PGB.PDFLandelijk draaiboek migratie iWmo 2.3 en iJw 2.3.PDF
Leefzorgplan brief Wmo en Jeugd.DOCX
Leefzorgplan Participatie.DOCX
Leefzorgplan Wmo en Jeugd.DOCX
Leefzorgplan Wmo en Jeugd leidraad.PDF
Leidraad Evaluatieplan.PDF
Maatschappelijk verantwoord ondernemen en inkopen.PDF
Matchingsgesprek Jeugd - toelichting.PDF
Matchingsgesprek Wmo - toelichting.PDF
MGR Sociaal domein Limburg-Noord (oprichting van de MGR).WWWMGR sociaal domein Limburg-Noord uitvoeringsplan 2023-2025.PDFNieuwsbrief 1 Segment 1 Opnamevervangende behandeling en behandeling met verblijf.PDF
Nieuwsbrief 1 toegang 2021.PDF
Nieuwsbrief 10 toegang 2022.PDF
Nieuwsbrief 11 toegang 2022.PDF
Nieuwsbrief 12 toegang 2022.PDF
Nieuwsbrief 13 toegang 2023.PDF
Nieuwsbrief 14 toegang 2023.PDF
Nieuwsbrief 15 toegang 2023.PDF
Nieuwsbrief 16 toegang 2023.PDF
Nieuwsbrief 17 toegang 2023.PDF
Nieuwsbrief 2 Segment 1 Opnamevervangende behandeling en behandeling met verblijf.PDF
Nieuwsbrief 2 toegang 2021.PDF
Nieuwsbrief 3 Segment 1 Opnamevervangende behandeling en behandeling met verblijf.PDF
Nieuwsbrief 3 toegang 2021.PDF
Nieuwsbrief 4 Segment 1 Opnamevervangende behandeling en behandeling met verblijf.PDF
Nieuwsbrief 4 toegang 2021.PDF
Nieuwsbrief 5 Segment 1 Opnamevervangende behandeling en behandeling met verblijf.PDF
Nieuwsbrief 5 toegang 2021.PDF
Nieuwsbrief 6 Segment 1 Opnamevervangende behandeling en behandeling met verblijf.PDF
Nieuwsbrief 6 toegang 2021.PDF
Nieuwsbrief 7 Segment 1 Opnamevervangende behandeling en behandeling met verblijf.PDF
Nieuwsbrief 7 toegang 2022.PDF
Nieuwsbrief 8 Segment 1 Opnamevervangende behandeling en behandeling met verblijf.PDF
Nieuwsbrief 8 toegang 2022.PDF
Nieuwsbrief 9 toegang 2022.PDF
Nieuwsbrief januari 2022 Crisishulp Noord- en Midden-Limburg.PDFNIEUWSMAILING 2022 - week 11. Migratie berichtenverkeer.PDFNIEUWSMAILING 2022 - week 12.PDFNIEUWSMAILING 2022 - week 16.PDFNIEUWSMAILING 2022 - week 18.PDFNIEUWSMAILING 2022 - week 2.PDFNIEUWSMAILING 2022 - week 20.PDFNIEUWSMAILING 2022 - week 23.PDFNIEUWSMAILING 2022 - week 25.PDFNIEUWSMAILING 2022 - week 28.PDFNIEUWSMAILING 2022 - week 29.PDFNIEUWSMAILING 2022 - week 32.PDFNIEUWSMAILING 2022 - week 39.PDFNIEUWSMAILING 2022 - week 42.PDFNIEUWSMAILING 2022 - week 5.PDFNIEUWSMAILING 2022 - week 51.PDFNIEUWSMAILING 2022 - week 8.PDFNIEUWSMAILING 2023 - week 12.PDFNIEUWSMAILING 2023 - week 7.PDFNota van inlichtingen 1A1 Volwassenen met een complexe en meervoudige ondersteuningsvraag - begeleiding.PDFNota van inlichtingen 1A2 Volwassenen met een complexe en meervoudige ondersteuningsvraag - dagbesteding.PDFNota van inlichtingen 1B Volwassenen met een kortdurende en enkelvoudige ondersteuningsvraag.PDFNota van inlichtingen 2A Volwassenen met een langdurige ondersteuningsvraag.PDFNota van inlichtingen 2B Volwassenen met ouderdom gerelateerde beperkingen.PDFNota van inlichtingen 3A Hulp bij huishouden.PDFNota van Inlichtingen Ambulant GGZ lokaal.PDFNota van Inlichtingen Ambulante hulp.PDFNota van Inlichtingen Ambulante hulp perspectief 1 lokaal.PDFNota van Inlichtingen Bemoeizorg Noord- en Midden-Limburg.PDFNota van Inlichtingen Beschermd Wonen.PDFNota van Inlichtingen Duurzame Daginvulling.PDFNota van Inlichtingen Duurzame Daginvulling lokaal.PDFNota van Inlichtingen Dyslexie.PDFNota van Inlichtingen Gezinshuizen.PDFNota van Inlichtingen GGZ Jeugd.PDFNota van Inlichtingen Kleinschalige woonleefgroep.PDFNota van Inlichtingen Logeren.PDFNota van Inlichtingen Maatschappelijke Opvang.PDFNota van Inlichtingen Opgroeiproblematiek jonge kind en ernstig meervoudige beperking.PDFNota van Inlichtingen Opgroeiproblematiek jonge kind en ernstig meervoudige beperking.PDFNota van inlichtingen Opnamevervangende behandeling en verblijf.PDFNota van Inlichtingen Participatie begeleiding collectief.PDFNota van Inlichtingen Participatie begeleiding individueel.PDFNota van Inlichtingen Pleegzorg.PDFNota van Inlichtingen Preventie Noord- en Midden-Limburg.PDFNota van Inlichtingen Preventie Noord-Limburg.PDFNota van Inlichtingen Terug naar school.PDFNota van Inlichtingen Vaktherapie.PDFNota van inlichtingen Wmo hulpmiddelen.PDFNota van inlichtingen Wmo Maatwerkdiensten.PDFNota van Inlichtingen Zelfstandig Wonen Training.PDFNotitie baselines Pwet_Baseline document vastgesteld 20211019.PDFNotitie bekostiging segment 1 (bijlage 3).PDF
Notitie Vakmanschap regio Noord Limburg. Bijlage Nieuwsbrief 14 Toegang.PDF
Offerteformulier NGA 2023.DOCX
Onderaannemers en coöperatie leden 29-11-2023.XLSX
Opbouw reële tarieven Jeugd Limburg Noord (Bijlage L (2)).PDFOpbouw reële tarieven Wmo en Participatie Limburg Noord.PDFOpdrachtomschrijving Maatschappelijke Opvang (Bijlage L).PDFOpdrachtverlening NGA 2023.DOCX
Opdrachtverlening niet gesubsidieerde GI 2023.DOCX
Opleidingseisen jeugdhulp (bijlage 2).PDFOpleidingseisen jeugdhulp (Bijlage H).PDFOverzicht risico's (bijlage 2).PDFParkeerinstructie MGR sociaal domein Limburg-Noord.PDF
Participatie catalogus productbeschrijvingen.PDF
PGB budgetplan.DOCX
Presentatie Plekken 16-12-2021.PDFPresentatie webinar aanbieders maart 2022.PDF
Prijslijst Wmo hulpmiddelen Limburg Noord en Leudal 2023.PDF
Privacyverklaring MGR sociaal domein Limburg-Noord.PDF
Producttabel Jeugd en Wmo.XLSX
Programma van Eisen specifiek Beschermd Wonen (Bijlage H).PDFProtocol Bijzondere Toegang (bijlage A).PDF
Q&A toegang pilot Pekken en trajecten Jeugd.DOCX
Reacties consultatie jeugdhulp Limburg Noord (Bijlage L (1) PB210012 ).PDFRegeling MVI.PDFRegeling sociaal return checklist & waarden Limburg-Noord.PDFRegeling social return Midden-Limburg.PDFRegeling Social Return Noord-Limburg.PDFReglement van Orde Algemeen Bestuur MGR.WWW
Rekentool uitvoering Jeugd.XLSX
Rekentool uitvoering Wmo.XLSX
Richtlijn regievoering Jeugd en Wmo.PDF
Routekaart Bijzondere Toegang.PDFSelectieleidraad Beschermd Wonen.PDFSelectieleidraad Wmo maatwerkdiensten.PDF
Signalen Toegang BW.ASPX?ID=OBZVTYKQMUADKBSGOPBR4WKR5UFO8WRAR427NIYJ9P1UN0FYWKNSVKXCSUZBWKDRSDFTNE1UUE8XNIQLQCN0PWCU
Signalen Toegang Jeugd.ASPX?ID=OBZVTYKQMUADKBSGOPBR4WKR5UFO8WRAR427NIYJ9P1UQJJGSU1MN1RUWEFXUFBVOU9POFRVWJLONSQLQCN0PWCU
Signalen Toegang Participatie Collectief.ASPX?ID=OBZVTYKQMUADKBSGOPBR4WKR5UFO8WRAR427NIYJ9P1UMZLNS1BUSENATZRXU0TVOE0WUJNAS1JATCQLQCN0PWCU
Signalen Toegang Wmo.ASPX?ID=OBZVTYKQMUADKBSGOPBR4WKR5UFO8WRAR427NIYJ9P1UQUDBUUY4SUDXUZNGS0NFT0KYS0HVS1QYNYQLQCN0PWCU
Tarieven 2023 Jeugd Plekken Venlo en Bergen.XLSXTarieven 2023 Jeugd, Wmo en Participatie.XLSXTarieven 2023 NGA en PGB.XLSX
Tarieven 2023 PGB Beschermd Wonen.XLSX
Tarieven 2024 Jeugd, Wmo en Participatie.XLSXTarieven 2024 NGA en PGB.XLSX
Tarieven 2024 PGB Beschermd Wonen.XLSX
Tarieven PGB.PDF
Tijdlijn Maatschappelijk verantwoord ondernemen en inkopen.PDF
Toelichting op pgb budgetplan voor inwoners.PDF
Toestemmingsverklaring.PDF
Train de trainers.PDF
Uitnodigingsbrief keukentafelgesprek.DOCX
Uniform Europees Aanbestedingsdocument.PDF
Veiligheidsplan format.DOCX
Verkort Leefzorgplan Wmo en Jeugd.DOCX
Verkort proces leefzorgplan toelichting.PDF
Verwijsindex Noord- en Midden- Limburg.PDFVoorbeeldberekening tarief HbH.PDFVoorbeeldberekening tarief segment 2A.PDFVoorbeeldberekening tarief segment 2B.PDFVoorblad Aanmeldformulier Bijzondere Toegang.PDF
Vragen en antwoorden trainingen Sturing & Inkoop Wmo.PDF
VTO format.DOCX
Webinar Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en Inkopen.PDFWerkafspraken basisdocument 2022.PDFWerkafspraken basisdocument 2023.PDFWerkafspraken jeugd specifieke 2022.PDFWerkproces Bijzondere Toegang.PDFWerkproces Participatie tbv monitoring.PDFWmo meldingsprocedure calamiteiten of geweldsincidenten voor aanbieder.PDFWmo richtlijnen zelfonderzoek calamiteit.PDF
Laad meer