Contrast verhogen
Tekst Vergroten
Lees voor
Voor aanbieders

Domein Wmo

Met ingang van 1 januari 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Lees voor
De Wmo regelt hulp en ondersteuning voor inwoners, zodat zij zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen wonen en deel kunnen blijven nemen aan de maatschappij. 
Lees voor

Percelen

Onze organisatie heeft voor de gemeenten deze ondersteuning ingekocht bij aanbieders en heeft namens de regiogemeenten (raam)overeenkomsten afgesloten.

De maatwerkdiensten Wmo die namens de regiogemeenten zijn ingekocht bij aanbieders zijn onderverdeeld in percelen:

  • Perceel 1A: Volwassenen met een complexe en meervoudige ondersteuningsvraag
  • Perceel 1A1: Volwassenen met een complexe en meervoudige ondersteuningsvraag - begeleiding
  • Perceel 1A2: Volwassenen met een complexe en meervoudige ondersteuningsvraag - dagbesteding
  • Perceel 1B: Volwassenen met een kortdurende en enkelvoudige ondersteuningsvraag
  • Perceel 2A: Volwassenen met een langdurige ondersteuningsvraag
  • Perceel 2B: Volwassenen met ouderdom gerelateerde beperkingen
  • Perceel 3A: Hulp bij huishouden
  • Wmo Logeren

Meer informatie over de inkoop van deze percelen kunt u vinden op de pagina's actuele Actuele overeenkomsten en aanbestedingsstukken en Documenten en Downloads

Documenten & downloads