Contrast verhogen
Tekst Vergroten
Lees voor

Persoonsgebonden budget (PGB)

In sommige situaties kan de lokale toegang (of bij jeugd de gecertificeerde instelling in overleg met de lokale toegang) tot de conclusie komen dat het gecontracteerde aanbod van maatwerkdiensten jeugdhulp en Wmo niet toereikend of passend is. Onder bepaalde voorwaarden is dan PGB mogelijk. 

Lees voor

Wanneer een inwoner gebruik wil maken van een PGB en door de lokale toegang is beoordeeld dat de inwoner of zijn netwerk ook PGB-vaardig is, kan een PGB ingezet worden. Bij PGB zijn twee varianten mogelijk:

  • Inzet door eigen netwerk of niet-professionele aanbieder.
    Hiervoor zijn per gemeente tarieven vastgesteld in hun verordening.
  • Inzet door een professionele aanbieder.
    Hiervoor gelden de maximale tarieven zoals deze ook voor zorg in natura (ZIN) en dus de gecontracteerde aanbieders gelden. Voorwaarde om hiervoor in aanmerking te komen, is dat de aanbieder voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen

Zie verder onderstaande documenten: