Contrast verhogen
Tekst Vergroten
Lees voor

Backoffice processen aanbieders

Lees voor
ISPnext - Supplier Portal

De gemeenten in Noord-Limburg hebben voor 2022 en verder meerjarige overeenkomsten afgesloten. Daarmee gaan gemeenten en aanbieders een langjarig partnerschap aan. Een van de doelen daarbij is om de administratieve processen zo licht en eenvoudig mogelijk in te richten. 

De MGR gebruikt ISPnext als contractbeheersysteem. Alle overeenkomsten met bijbehorende producten, tarieven en documenten en alle gecontracteerde aanbieders met contactgegevens worden beheerd in dit systeem. 

De Supplier Portal in ISPnext biedt de mogelijkheid om documenten en gegevens uit te wisselen met aanbieders. In de handleiding hiernaast vindt u een uitleg over het gebruik van de supplier portal.

Handleiding
Supplier portal

Backoffice processen 

Voor de inrichting en werking van de backoffice processen voor Jeugd, Wmo en Maatschappelijke Opvang zijn uniforme werkwijzen opgesteld. Deze vindt u hier:

Lees voor

Contactgegevens per gemeente en gemeentecodes

Voor vragen betreffende het berichtenverkeer en declaraties kunt u contact opnemen met de betreffende gemeente. Hier vindt u de contactgegevens en gemeentecodes.

Neem contact op