Contrast verhogen
Tekst Vergroten
Lees voor
Voor verwijzers

Domein Jeugdhulp

Met ingang van 1 januari 2015 zijn gemeenten op grond van de Jeugdwet verantwoordelijk voor de jeugdhulp. Zij kunnen de zorg dichter bij de inwoners organiseren, in samenhang met ondersteuning van gezinnen bij werk, inkomen en schulden.

Zorgdomein Jeugdhulp header
Lees voor
Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het beschikbaar stellen van alle vormen van jeugdhulp. Bijvoorbeeld hulp aan huis bij problemen in het gezin, maar ook bij psychische en gedragsproblemen van kinderen en jongeren.
Lees voor

Gemeentelijke Jeugdhulpplicht

Gemeenten hebben de plicht om jeugdhulp en ondersteuning te bieden. Door die verplichting, de jeugdhulpplicht, moeten gemeenten in ieder geval:

  • de jongere adviseren welke hulp het beste past;
  • samen met de jongere de goede vorm van jeugdhulp kiezen;
  • zorgen dat de gekozen jeugdhulp ook echt beschikbaar is.

Inkoop en Verwijzing van Jeugdhulp in Regiogemeenten

Onze organisatie heeft voor de gemeenten deze jeugdhulp ingekocht bij aanbieders en heeft namens de regiogemeenten (raam)overeenkomsten afgesloten.

De toegang tot Jeugdhulp is in iedere gemeente lokaal georganiseerd. 

De volgende partijen mogen Jeugdhulp verwijzen:

  • Professionals in de gemeentelijke toegangen
  • Jeugdbeschermers en jeugdreclasseerders van Gecertificeerde Instellingen
  • Huisarts, jeugdarts en medisch specialist
  • Rechter