Contrast verhogen
Tekst Vergroten
Lees voor
Nieuwsoverzicht
Trajecttarieven en productieverantwoording
Voor de maatwerkovereenkomsten Wmo en Jeugd segment 3 en 4 zijn trajecttarieven vastgesteld met daaraan gekoppeld maandtarieven; beide zijn te raadplegen via de Supplier Portal van VendorLink/ISPnext. De trajecttarieven stonden ook al op onze website. Sinds kort zijn hier ook de maandtarieven aan toegevoegd. Klik hier voor het complete overzicht.

U dient bij een trajecttarief altijd maandelijks het vastgestelde maandtarief te declareren; ongeacht de duur in de toewijzing. Het is dus niet de bedoeling het maandtarief om te rekenen aan de hand van duur in de toewijzing. In de laatste maand kunt u het resterende bedrag declareren, mocht dat nodig zijn. U kunt de informatie hierover nalezen in de ‘Backoffice processen Jeugd en Wmo’, die u vindt op onze website.

In hoeverre de huidige trajectduren in de diverse segmenten passend zijn is één van de onderwerpen van het herijkingsonderzoek.

Bij het opmaken van de formats van de productieverantwoording is het uitgangspunt geweest dat maandelijks het maandtarief gedeclareerd wordt, zoals hierboven beschreven. We merken echter dat er aanbieders zijn die een ander maandbedrag gedeclareerd hebben. Om de formats toch op een juiste wijze in te vullen raden wij aan om per traject het totaal gedeclareerde bedrag in 2022 te delen door het maandtarief zoals vermeld in het format.

En vervolgens het aantal maanden dat hieruit komt in te vullen in het daarvoor bestemde vakje. Dit kan een getal zijn met een cijfer achter de komma. Blijft er dan nog een afrondingsverschil dan kunt u dit toelichten in het daarvoor bestemde vakje onderaan op het format.