Contrast verhogen
Tekst Vergroten
Lees voor
Nieuwsoverzicht
Micro- en reguliere aanbieder Jeugd
Met de ingang van de raamovereenkomsten per 2022 zijn de aanbieders Jeugd geduid als micro- of reguliere 
aanbieder. De criteria op basis waarvan dit onderscheid is gemaakt zijn opgenomen in de aanbestedingsleidraden. 
Indien u nu geregistreerd staat als micro-aanbieder en van mening bent dat u als reguliere aanbieder geregistreerd 
dient te worden, dan kunt u hier tot 1 september 2023 bewijsstukken voor aanleveren.

U dient deze te sturen naar info@sdln.nl. Meer informatie hierover vindt u in de Specifieke werkafspraken jeugd in hoofdstuk 5.
Andersom is dit natuurlijk ook van toepassing. Mocht u ten onrechte als reguliere aanbieder geregistreerd staan, dan 
gaan we ervan uit dat u dit kenbaar maakt via bovengenoemd e-mailadres.