Contrast verhogen
Tekst Vergroten
Lees voor
Nieuwsoverzicht
Beëindiging corona meerkosten protocol
Het huidige meerkosten protocol eindigt per 31-12-2022. De regionale werkgroep corona heeft besloten de looptijd van het meerkostenprotocol niet meer te verlengen. Vanaf maart 2022 zijn in Nederland nagenoeg geen beperkende coronamaatregelen meer van kracht.
20.04.2023
Corona

Incidenteel hebben we na het 1e kwartaal nog meerkosten ontvangen van aanbieders waarbij het ziekteverzuim als gevolg van corona aantoonbaar hoger ligt.

Ook deze kosten zijn in de loop van 2022 sterk afgenomen. We zien dan ook geen noodzaak om de meerkostenregeling in 2023 te continueren. Dit betekent dat aanbieders over het 4e kwartaal voor het laatst meerkosten mogen indienen. De deadline voor aanlevering van meerkosten over het 4e kwartaal is 31 januari 2023. Mocht de situatie in de toekomst veranderen dan bekijken we of er een noodzaak bestaat om een nieuw meerkosten protocol in het leven te roepen.