Contrast verhogen
Tekst Vergroten
Lees voor

Herijkingsonderzoek Jeugd en Wmo

De herijkingsonderzoeken op basis van hetgeen bepaald in de overeenkomsten zijn inmiddels in de afrondende fase. Wij willen alle aanbieders die data aangeleverd hebben en hun bijdrage geleverd hebben in de duidingsgesprekken hiervoor hartelijk danken. 

Jeugd
Op 13 juni is er een duidingsbijeenkomst geweest met de aanbieders die data hebben aangeleverd. Doel van de bijeenkomst was om verhalen op te halen van de aanbieders achter de cijfers. Op 6 en 13 november heeft een vervolg duidingsbijeenkomst plaatsgevonden. Met het ter perse gaan van dit nieuwsbericht worden de adviezen opgesteld. Aanbieders worden op een later moment hierover nader geïnformeerd. 

Wmo
De regionale werkgroep Wmo nam het advies om op basis van het resultaat van het onderzoek geen tariefdifferentiatie door te voeren en de intensiteiten van de percelen in stand te houden en geen wijzigingen aan te brengen over. Echter is tot de volgende aanvulling besloten: voor segment 1A de optie tot meerwerk te laten vervallen en een verlengingsmogelijkheid toe te voegen, deze krijgen de productcodes 02C02 (Wmo 1A1) en 07C02 (Wmo 1A2) Deze aanpassing wordt verwerkt in het handboek, backofficeprocessen en ISPnext Ook zijn deze producten toegevoegd op het tarievenbestand op de website. Het onderzoek naar de tarieven van de vervoersproducten bevindt zich in de afrondende fase op het moment van berichtgeving.