Contrast verhogen
Tekst Vergroten
Lees voor
Nieuwsoverzicht
Zoektool
De Aanbieders zoektool heeft een update gehad. Het is nu mogelijk om voor het domein Jeugd gebruik te maken van drie extra filters: Expertise, Hulpbehoefte en Talen.

In het najaar van 2022 is er een uitvraag gedaan onder de jeugdhulpaanbieders om deze filters te vullen. Een groot gedeelte van deze aanbieders heeft de gevraagde informatie aangeleverd. De gegevens kunnen nog steeds aangeleverd worden via de Supplier Portal van VendorLink/ISPnext, waarna ze gekoppeld worden aan de zoektool.