Contrast verhogen
Tekst Vergroten
Lees voor
Nieuwsoverzicht
Pilot plekken en trajecten Jeugdhulp
Momenteel hebben de zeven regiogemeenten gekozen voor meerdere bekostigingssystematieken op Jeugd segment 3 (dagbesteding en dagbehandeling) en voor geheel segment 4 (ambulant). Deze bestaan uit:
20.04.2023
Jeugdhulp

• Trajecten in de gemeenten Horst aan de Maas, Venray, Peel en Maas, Beesel en Gennep Bekostigingssystematiek waar, ongeacht looptijd van indicatie, een vast bedrag voor een indicatie (traject) wordt betaald.

• Plekken in de gemeenten Venlo en Bergen Bekostigingssystematiek waar naar rato van looptijd een bedrag wordt betaald voor een indicatie. Bij een langere indicatie wordt meer betaald en bij een kortere indicatie minder.

Naast deze bekostigingssystematieken kunnen ook maatwerktrajecten (PxQ) worden ingezet. Het structureel blijven werken met verschillende bekostigingssystematieken binnen hetzelfde segment is onwenselijk. Een pilot is opgezet om te onderzoeken welke systematiek op welke producten/segmenten het meest passend is. Als onderdeel van de pilot wordt een evaluatie uitgevoerd naar de voor- en nadelen van het werken met zowel plekken als trajecten. Het doel van de pilot en de evaluatie is dat alle gemeenten op dezelfde wijze hun bekostigingssytematiek toepassen.

 

Onderdeel van de evaluatie is alle betrokkenen: toegang, backoffice, financiën en management van zowel aanbieders als gemeenten te bevragen over de voor- en nadelen van de verschillende bekostigingssytematieken. Bijgevoegd de link naar de vragenlijst: https://surveys.enalyzer.com?pid=r5b3qn3d.

 

We willen alle aanbieders van regionale raamovereenkomsten Jeugd segment 3 en/of 4 verzoeken deze vragenlijst binnen de eigen organisatie uit te zetten. De vragenlijst kan tot en met 31 maart ingevuld worden.