Contrast verhogen
Tekst Vergroten
Lees voor

Werkafspraken

Afgelopen week hebben alle aanbieders Jeugd, Participatie, Wmo, Beschermd Wonen, Maatschappelijke Opvang, Bemoeizorg en Preventie het verzoek gekregen om de werkafspraken te ondertekenen en via de Supplier Portal van ISP next aan ons te retourneren. Met ingang van deze versie van de werkafspraken is het document ‘Specifieke Werkafspraken Jeugd’ komen te vervallen. De relevante specifieke werkafspraken voor het domein Jeugd zijn geïntegreerd in het ‘Basisdocument Werkafspraken’. Wij vragen deze aanbieders de werkafspraken uiterlijk 31 januari 2024 tweezijdig getekend te retourneren via de Supplier Portal van ISP next. Bij vragen of problemen met het uploaden en versturen van de documenten kunt u contact opnemen met de MGR via info@sdln.nl.