Contrast verhogen
Tekst Vergroten
Lees voor

Mooie en succesvolle voorbeelden SROI

Social Return on investment (SROI) is erop gericht om personen met een grote(re) aftand tot de arbeidsmarkt weer aan het werk te krijgen. Aanbieders met een bepaalde wordt gevraagd aan deze SROI vorm te geven. Er worden prachtige resultaten bereikt met deze SROI. Wij willen u graag informeren over twee voorbeelden. 

Opleiding tot Ervaringsdeskundige
In september vorig jaar is de opleiding tot Ervaringsdeskundige bij Gilde Opleidingen in Roermond van start gegaan met 18 studenten. Het grootste deel hiervan heeft het eerste leerjaar inmiddels succesvol afgerond. De tweede lichting studenten, 13 in totaal, zijn gisteren gestart met de mbo-niveau 4 opleiding Sociaal Werk aangevuld met lessen ervaringsdeskundigheid. De lessen worden verzorgd door zowel docenten als ervaringsdeskundigen. Vanaf de start van de opleiding gaan de studenten ook meteen aan de slag bij een van de zorgaanbieders van het samenwerkingsverband.Op 13 november hebben zich ook vijf nieuwe partners aangesloten bij het samenwerkingsverband dat hiermee wordt gevormd door Gilde Opleidingen, UWV, gemeenten Midden-Limburg, gemeenten Noord-Limburg, Mutsaersstichting, Moveoo, Leger des Heils, Confidence Twende, Care+, Incluzio Sociale Basis, Kr8tig, Pactum, Kl-iK, Hilzijn, Kinder- en jeugdpraktijk de Roos en MET ggz.

Zorgstart
Een jaar geleden werd ZorgStart op initiatief van 14 zorgorganisaties naar de arbeidsmarktregio’s Noord- en Midden-Limburg gehaald. ZorgStart is ontstaan vanuit de Social Return opgave die de zorgorganisaties hebben met gemeenten én het tekort aan instroom van nieuw personeel. ZorgStart kan iets betekenen voor mensen die affiniteit hebben met de zorg, maar nog niet gekwalificeerd zijn. ZorgStart is er voor elke inwoner in Noord- en Midden-Limburg en biedt een breed aanbod aan activiteiten die allemaal bijdragen aan oriëntatie en voorbereiding op een baan in de zorg. ZorgStart is er voor iedereen die wil ontdekken of de zorg iets voor hem of haar is. Met of zonder zorgachtergrond, dat maakt bij ZorgStart niet uit. Bij ZorgStart kan een geïnteresseerde inwoner zich oriënteren op de verschillende sectoren in de zorg, maar ook op opleidingen, functies en kansen op de arbeidsmarkt. Zo draagt ZorgStart bij aan de mobiliteit van inwoners naar de zorgsector. ZorgStart werkt sinds 1 oktober 2022 in de regio Noord- en Midden-Limburg samen met Proteion, PSW, MET GGZ, Vincent van Gogh, Koraal, VIJF, Land van Horne, De Zorggroep, Daelzicht, Coöperatie Limburgse Zorgboeren, SGL, Samenwerkingsverband Fijn! (Care+, Confidence Twende, Zorgverlening PGZ, van Tongerloo Zorggroep), Mutsaersstichting, Gilde Opleidingen, WerkgeversServicepunt Noord-Limburg,  WerkgeversServicepunt Midden-Limburg, Werk.kom, UWV, ZorgConnect Noord- en Midden-Limburg en Stichting Calibris Advies.