Contrast verhogen
Tekst Vergroten
Lees voor
Nieuwsoverzicht
Een nieuw jaar, een nieuwe start
Bij deze de eerste Nieuwsmailing van de MGR in 2022. Een jaar waarin grote veranderingen van start zijn gegaan. Nagenoeg alle segmenten van de domeinen Jeugd, Wmo, Participatie, Beschermd Wonen, Bemoeizorg, Preventie en Maatschappelijke Opvang zijn in 2021 opnieuw aanbesteed.

Deze aanbestedingen zijn afgerond, de raamovereenkomsten zijn opgemaakt en getekend en gaan nu daadwerkelijk van start. U bent hierover al veelvuldig geïnformeerd in de afgelopen maanden en dat zullen we, onder andere middels deze nieuwsmailing, blijven doen.