Contrast verhogen
Tekst Vergroten
Lees voor
Nieuwsoverzicht
Maatschappelijk verantwoord ondernemen en inkopen (MVI) 
Onderdeel van de regionale inkoop per 01-01-2022 is de inspanningsverplichting ten aanzien van MVI. De regiogemeenten willen dit bij haar aanbieders stimuleren. De afgelopen maanden hebben bijna alle in aanmerking komende 37 aanbieders hun Zelfverklaring ISO20400 en MVI- Green Deal plan van aanpak aangeleverd.

De beoordeling heeft inmiddels plaatsgevonden, deze wordt in week 51 gepubliceerd in de Supplier Portal van VendorLink. Na het inloggen is de beoordeling terug te vinden onder het kopje ‘’Document en Contracten’’ met de tekst ‘’Terugkoppeling op uw Plan van Aanpak’’.

Overall kan gezegd worden dat de aanbieders zich bewust zijn van hun rol namelijk het verhogen van de kwaliteit, toegankelijkheid en beschikbaarheid van de hulp en ondersteuning en tegelijk het verlagen van de footprint van dienstverlening vanuit de lange termijn impact op People, Planet en Profit. 

We zien in de aangeleverde plannen mooie voorbeelden in de regio van de inzet van elektrische auto’s, het vervangen van vlees in het bedrijfsrestaurant tot de aanschaf van 100% circulaire bedrijfskleding. We kunnen ook constateren voor een aantal aanbieders nieuw is dat hun MVI bijdrage van cruciaal belang is voor het behalen van klimaat- en milieuafspraken en ook zij als organisatie zich in moeten zetten voor het realiseren van maatschappelijke doelen. Een mooie ontwikkeling is dat deze aanbieders er door de gestelde inspanningsverplichting nu op in zetten. In de aankomende jaren kan de regio hier een mooie en belangrijke doorontwikkeling bij de aanbieders op verwachten.

De regio gaat dit volgen doordat er ieder jaar door de aanbieders een duurzaamheidsverslag wordt overlegd. In december 2023 staat de aanlevering van deze duurzaamheidsverslagen geagendeerd. Ook wordt er dan een up date van de MVI-plannen van aanpak verwacht.