Contrast verhogen
Tekst Vergroten
Lees voor

Q&A: omzetting naar trajectfinanciering Bergen en Venlo

Wat houdt de omzetting in?
Hiervoor verwijzen wij u graag naar de door de MGR verzonden brieven van 12 oktober 2023, 17 november 2023 en 1 december 2023.

Wat worden de nieuwe productcodes in 2024?
Er komen geen nieuwe productcodes. De omzettingen vinden plaats op de bestaande productcodes. Omdat het om een ander type financiering op bestaande productcodes gaat, vindt er wel een omzetting plaats, maar zonder wijziging van de productcodes.

Welke tarieven zijn van toepassing in 2024?
De tarieven die de gemeenten Bergen en Venlo voor de trajecten in 2024 hanteren, zijn te vinden in het overzicht Tarieven 2024 op de website van de MGR. Hierin vindt u een tabblad ‘Bergen en Venlo’.

In 2023 is een 301-bericht ontvangen, pas in 2024 is er een start zorg. Wat gebeurt er dan?
Alle indicaties die bij de omzetting op 14 december jl. bekend waren worden meegenomen in de omzetting. De indicaties die hier worden bedoeld, worden behandeld als trajecten. Er is in 2024 een start zorg waarop een regulier trajecttarief (Bergen en Venlo, 2024) van toepassing is. Declaratie vindt plaats als traject via het berichtenverkeer.

In 2023 is een 301-bericht ontvangen, pas in 2024 is er een start zorg. Hoe kan de aanbieder dan een stop zorg bericht sturen?
Het is begrijpelijk dat de aanbieder in dit geval geen stop zorg bericht kan sturen. De gemeenten zullen dit handmatig corrigeren.

In 2023 is een indicatie afgegeven, pas in 2024 is er een start zorg. Bij de start zorg zijn reeds twee maanden van de beschikking verstreken. Kan dit na de geplande einddatum worden bijgeplakt en gefinancierd?
De start zorg vanaf 1-1-2024 betekent dat de trajectensystematiek volledig van toepassing is. Er wordt door de aanbieder een 305-bericht verstuurd op de dag van de start zorg. De einddatum kan worden gewijzigd als de zorg later start dan de oorspronkelijke begindatum. Dit betekent een verlenging met het aantal dagen dat de zorg later is gestart. Om de einddatum te verlengen, dient een 317-bericht te worden toegestuurd, maar pas na overleg met de verwijzer hierover.

Wat is het restbedrag van de lopende indicaties?
In de nieuwe 301-berichten ontvangt de aanbieder een € 0-bedrag, omdat declareren op de resterende looptijd via het berichtenverkeer technisch niet uitvoerbaar is door aanbieders. Er wordt een vorm van lumpsum betaald door de gemeenten op de indicaties gebaseerd op de resterende looptijd. Daardoor zal dit naarmate het jaar vordert een aflopend bedrag per maand zijn. Uiteindelijk verrekenen de gemeenten dit bedrag aan het eind van het jaar. Daarmee wordt dan rekening gehouden met indicaties die eerder aflopen dan nu ingeschat Voor de gemeente Venlo geldt dat er wordt nagedacht op welke wijze aanbieders geïnformeerd worden over de resterende tarieven per indicatie. Hetzij eenmalig, hetzij vaker. Waarbij wij vanzelfsprekend ook de privacyregelgeving zullen respecteren.