Contrast verhogen
Tekst Vergroten
Lees voor
Nieuwsoverzicht
Verwijsindex risicojongeren Noord- en Midden-Limburg
Onlangs is het factsheet Verwijsindex Noord- en Midden-Limburg geactualiseerd. U vindt de nieuwste versie op onze website.

In de Nieuwsmailing van week 32 hebben we melding gemaakt van een aantal online seminars waarin u bijgepraat werd over de VIR, het systeem, afgeven van signalen, informatieplicht en klachten en bezwaren. De belangstelling voor de eerste seminars is groot. De verwachting is dat dit voor de seminars later in 2023 niet meer het geval zal zijn. Daarom komen de geplande seminars van 14 september 2023 en 11 december 2023 te vervallen.