Contrast verhogen
Tekst Vergroten
Lees voor
Nieuwsoverzicht
Kopgroep Wmo Maatwerkdiensten gestart
Op 23 januari 2023 is de kopgroep Wmo Maatwerkdiensten gestart. Een brede vertegenwoordiging vanuit gemeenten, MGR en aanbieders kwamen bij elkaar om een start te maken voor een gezamenlijke aanpak rondom de ontwikkeldoelen en KPI’s zoals omschreven in de aanbestedingsleidraden voor de segmenten1A1, 1A2, 1B, 2A en 2B. Het gaat dan om (ambulante) begeleiding of ondersteuning en dagbesteding gericht op alle groepen in de samenleving.

De vertegenwoordiging vanuit de aanbieders bestaat uit de (strategisch) regionale aanbieders, die gezamenlijk met de gemeenten en de MGR gaan werken aan de ontwikkeldoelen die voorliggen. Dat kan bijvoorbeeld aan de hand van pilots. Daarnaast kijkt de groep ook naar de relatie tussen de ontwikkeldoelen en de te behalen KPI’s. De organisaties die deelnemen zijn: MET ggz, Moveoo, MenzSamen, SGL, Incluzio Uitvoering, PSW, Coöperatie Limburgse Zorgboeren, Zorggroep en Proteion. Zie ook de bijgevoegde foto.

Er zijn staan dit jaar in ieder geval nog 3 bijeenkomsten ingepland op 20 maart, 16 juni en 2 oktober. De verslagen van deze overleggen zijn te raadplegen op de Jeugd en Wmo pagina op de website van de MGR. In het verslag van 23 januari zijn tevens de contactgegevens van de deelnemers opgenomen. Mocht u vragen of reacties hebben aan de hand van de verslagen, aarzel dan niet om ons te contacteren!

Kopgroep Wmo Maatwerkdiensten gestart