Contrast verhogen
Tekst Vergroten
Lees voor

Algemeen controleplan MGR

Gemeenten hebben de taak om de rechtmatigheid van de zorg te toetsen voor de Wmo, Jeugdwet en
Participatiewet. De MGR is gemandateerd deze taak op zich te nemen. Er was een controleplan opgesteld. In de kaderbrief eind 2022 heeft de MGR aangegeven dit controleplan te updaten, hierin zijn de laatste juridische inzichten en ervaringen meegenomen. Op 30 november 2023 is het controleplan vastgesteld door het Dagelijks bestuur van de MGR. Het doel van het controleplan is het voorkomen en onderzoeken van zorgfraude. De inhoud van het plan betreft hoe de rechtmatigheid wordt getoetst en beschrijft het te volgen stappenplan.